ANTIPODES - Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Idź do spisu treści

Menu główne

ANTIPODES

KARTOGRAFIA > TOPOGRAFIA

ANTYPODY - Antipodes Map

Eng.
- In geography, the antipodes of any place on Earth is its antipodal point; that is, the region on the Earth's surface which is diametrically opposite to it. Two points which are antipodal to one another are connected by a straight line through the centre of the Earth. Full article at Wikipedia.

Double-click on or move the original map to set a marker on a desired location. The antipode map will automatically show it's antipodal location.

PL.
- W geografii "antypody" dowolnego punktu na Ziemi to tzw. "punkt antypodalny", jest to miejsce na powierzchni Ziemi przeciwległe do wybranego punktu, miejsca, obszaru... Dwa punkty antypodalne względem siebie są połączone linią prostą przebiegającą przez środek Ziemi. Pełny art. na Wikipedii.
Wybierz dowolny punkt na jednej z map, możesz używaż ZOOM - na drugiej pojawi się punkt "antypodalny"...
Wyświetlone zostaną współrzędne obydwu punktów...
Obie mapy umożliwiają niezależny Zoom... Poniżej efekt wyznaczenia "PUNKTU-A" dla Kozienice...

Miłej zabawy...

*   *   *

Re: Wikipedia En - This map shows the antipodes of each point on the Earth's surface – the points where the blue and pink overlap are land antipodes - most land has its antipodes in the ocean. This map uses the Lambert azimuthal equal-area projection.

PL Wikipedia - Espanol: Mapa mundial de las antípodas. En rojo está el mapa real, y en amarillo las antípodas correspondientes.
This map of the world is overlaid with a map showing the antipodes of each point.

*   *   *

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego