Menu główne:

GlobalMapper_PL_EN


Idź do treści

Flood in WILKOW.PL

LINKI

Commune Wilków / PL – under Vistula waters

Out of 25 villages in the Wilków Commune, only four have
been spared by the flooding of the Vistula River. Out of
4,000 local residents, 1,000 had to be evacuated, most of
them to stay with their relatives and friends nearby, where
the land remained above the water level; the rest have
been moved to a temporary accommodation of two primary
schools in the neighbourhood communes, which remained
free from flooding. The residents, who have remained in
the area, took shelter in the attic and upper floors of the
building in the area, which is drenched in unbearable
odour, as septic tanks have backed up and as water carries
drowned animals’ carcass. The waters of the Vistula River
have also flooded a local cemetery.

A crisis management centre has been run from a local
school in Rogów, which is in the area of the commune still
above the water levels. The floors of the school are covered
by rubber mattresses and camp beds, used by flood
victims, commune workers and soldiers sent to help battle
the crisis. As of last Saturday, volunteers have been
collecting gifts for the victims of the flooding in the school
changing room. Everything is in short supply: water,
canned food, bread, toiletries, nappies, tampons,
wellington boots, spades, and farm fodder, also needed for
strolling dogs. People have had to abandon their homes so
quickly, they haven’t even had time to take a change of
clothes with them.

Urząd Gminy Wilków (Wilków Commune Office)
Change of location & address due to flooding
Szkoła Podstawowa w Rogowie -
24-313 Wilków
Tel/Fax: +48 (81) 8282033;
+48 (81) 8282290;
+48 (81) 8282291
Email:
wilkow@wilkow.eurzad.eu
http://www.wilkow.lubelskie.pl/index.php?
option=com_alphacontent&Itemid=43


APPEAL FROM THE HEAD OF WILKÓW COMMUNE

Ladies & Gentlemen, our Wilków Commune has been
afflicted with an unprecedented disaster of flooding and, as
a result, over 90% of the commune area is now below
water. Over 4,000 local residents have had to abandon their
homes and they are without their livelihood, having lost
their farms and machinery. Practically the entire commune
infrastructure and public services for residents have been
wrecked.
It is already clear today that the residents of
Wilków and surrounding areas are facing a social
catastrophe. The commune of Wilków and the residents
need to rely on the good will, support and understanding of
all the persons and institutions who recognize the need for
solidarity.
We would like to extend our warmest thanks to all
those, who have, in the last period, rushed in with support,
for their financial and material help, for their kindness and
their words of solidarity and encouragement. This support
keeps us going.
Please, do not abandon us in the coming weeks
and months, to face this disaster on our own. The widest
possible help for the flood victims is an essential condition
to allow the commune, its residents and business to make a
huge effort in order to restore a day-to-day life. We are
facing long months and years of hard work in order to
rebuild the potential of our land. Without help and support,
neither the residents and business community, nor the
Commune itself, can bear this weight.
In particular I would like to appeal to banks,
lenders and other credit institutions, and to suppliers of
resident services and creditors, to show some
understanding towards residents and business entities in
our area when their credit obligations and repayments are
concerned. I would also like to appeal to insurance
companies to apply the simplest procedures and shortest-
possible timescales regarding flood damage compensation,
and to send the flood-relief funds to the victims as quickly
as possible.

We need all this as never before.

Grzegorz Teresiński
The Commune Leader of Gmina Wilków
===================

Bank account details for anyone who would like to send
support to flood victims in the Wilków Commune:
Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym Oddział w Wilkowie
45 8731 0001 0200 0055 2000 0040
Please use the following transfer title while making a
payment:
"POMOC DLA POWODZIAN GMINA WILKÓW"
URZĄD GMINY WILKÓW 24-313 WILKÓW

Bank account details for anyone abroad who would like to
send support to flood victims in the Wilków Commune:
Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym Oddział w Wilkowie
PL 45 8731 0001 0200 0055 2000 0040
SWIFT: POLUPLPR

PKO BP SA
97 1020 3147 0000 8402 0075 9076 (PL)
When making payments from an account abroad, please
enter before the bank account number the following
information: “PL” and SWIFT code:
„BPKOPLPW”
(no transfer fees)

Payments in foreign currencies:
IBAN:
PL24 1020 3147 0000 8102 0075 9373 (EUR)
Foreign currency payments
If you want to transfer funds from abroad, please provide
the following recipient details:
Recipient: Gmina Wilków, 24-313 Wilków 62A, Poland

Financial help for the Wilków Commune to be sent by Local
Self-government institutions:
Account number:
24 8731 0001 0200 0078 2000 0010

PDF document: (
HERE) and ( HERE)

Gmina Wilków pod wodą !!!
Z 25 wsi w gminie Wilków rzeka oszczędziła tylko cztery. Z prawie czterech tysięcy mieszkańców ewakuowało się tysiąc. Głównie do rodzin i znajomych na niezalanych terenach oraz do dwóch szkół podstawowych w sąsiednich "suchych" gminach
Ci, którzy zostali, koczują na strychach i piętrach na terenie, po którym roznosi się niewyobrażalny fetor. Wylały szamba. Woda niesie ciała martwych zwierząt. Wisła zalała ponadto miejscowy cmentarz.

Sztab antykryzysowy działa w szkole w Rogowie, na niezalanych terenach gminy. Na podłodze rozłożone są materace i łóżka polowe. Śpią na nich powodzianie, urzędnicy gminy i pomagający im żołnierze. W szkolnej szatni od soboty ochotnicy zbierają dary dla powodzian. Brakuje wszystkiego: wody, konserw, chleba, środków czystości, pieluch, podpasek, gumowców, łopat, a także paszy dla zwierząt czy karmy dla wałęsających się psów. Ludzie uciekali tak jak stali, brakuje im więc nawet bielizny na zmianę.

Urząd Gminy Wilków
(zmiana siedziby i adresu spowodowana powodzią)
Szkoła Podstawowa w Rogowie
24-313 Wilków
tel/fax: (81)8282033
(81)8282290
(81)8282291
e-mail:
wilkow@wilkow.eurzad.eu


APEL WÓJTA GMINY WILKÓW

Szanowni Państwo, Gminę Wilków dotknęła niespotykana dotychczas tragedia, powódź, w wyniku której doszło do zalania ponad 90% ogólnej powierzchni całej Gminy. Kataklizm pozbawił dachu nad głową ponad 4000 ludzi. Zostali oni bez środków do życia, utracili bezpowrotnie swoje gospodarstwa, sprzęt do produkcji. Zniszczeniu uległa praktycznie cała infrastruktura Gminy służąca mieszkańcom.

Już dzisiaj jest oczywiste, że społeczność Wilkowa i okolicy znalazła się w obliczu socjalnej katastrofy. Gmina Wilków i jej mieszkańcy zostali skazani na życzliwość, ofiarność, zrozumienie tych wszystkich osób i instytucji, którzy rozumieją potrzebę solidarności.

Z całego serca dziękujemy tym wszystkim, którzy od kilku dni spieszą z pomocą, za wsparcie finansowe, za pomoc materialną, za wyrazy solidarności,za życzliwość, za słowa otuchy. Trwamy dzięki tej pomocy.

Prosimy, nie zostawiajcie nas samych w obliczu naszego dramatu również w najbliższych tygodniach i miesiącach. Możliwie najszersza pomoc dla poszkodowanych jest niezbędna, jest warunkiem umożliwienia Gminie, jej mieszkańcom, firmom podjęcia trudu przywrócenia normalnej egzystencji, normalnego funkcjonowania. Przed nami długie miesiące i lata ciężkiej pracy w celu odbudowy potencjału naszego terenu. Bez pomocy, bez wsparcia, ani mieszkańcy, ani przedsiębiorcy, ani Gmina nie udźwigną tego ciężaru.

W sposób szczególny zwracam się do wszystkich banków, instytucji kredytowych i pożyczkowych, do dostawców mediów, do wierzycieli, by okazały wyrozumiałość dla mieszkańców i firm z naszego terenu w zakresie spłaty zobowiązań. Apeluję do firm ubezpieczeniowych o stosowanie jak najprostszych i najkrótszych procedur likwidacji szkód, aby jak najsprawniej i jak najszybciej uruchamiane były środki z tytułu odszkodowań dla poszkodowanych.

To wszystko jest nam potrzebne jak nigdy dotąd.

Grzegorz Teresiński
Wójt Gminy Wików

===================

Numer konta dla osób chcących pomóc ludziom dotkniętych Powodzią z terenu Gminy Wilków:
Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym Oddział w Wilkowie
8731 0001 0200 0055 2000 0040
"POMOC DLA POWODZIAN GMINA WILKÓW"
URZĄD GMINY WILKÓW
24-313 WILKÓW

Numer konta dla osób chcących pomóc ludziom dotkniętych Powodzią z terenu Gminy Wilków mieszkający poza granicami kraju:
Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym Oddział w Wilkowie
PL 45 8731 0001 0200 0055 2000 0040
kod SWIFT : POLUPLPR

PKO BP SA
1020 3147 0000 8402 0075 9076 (PL)
Dla wpłat z zagranicy podajemy przed numerem z konta "PL" i kod SWIFT banku:
BPKOPLPW
(bez żadnych opłat)

W walucie obcej:
IBAN:
PL24 1020 3147 0000 8102 0075 9373 (EURO) - Wpłaty w walucie obcej
W celu przesłania środków z zagranicy należy podać następujące dane:
Odbiorca: Gmina Wilków, 24-313 Wilków 62A

Pomoc finansowa przekazywana przez jednostki
Samorządu Terytorialnego Gminie
Wilków:
Nr konta:
24 8731 0001 0200 0078 2000 0010

Global Mapper:
Pobierzmy dla obszaru Gminy Wilków dane
SRTM.
Ustalmy wstępnie poziom wody w Wiśle w tym obszarze na
120 metrów n.p.m.

  • Widzimy, że woda trzyma się swej doliny (widoczna w części górnej obrazu)


Następnie zwiększajmy poziom do
122m; 123m; 124m; i wreszcie do 125m.

Przy fali powodziowej, takie wahania stanu wody nie są czymś niezwykłym. Widzimy jak wrażliwy jest ten teren na zalanie i jak wielkie jego obszary zostaną pokryte wodą w przypadku uszkodzenia wałów, które go ochraniają...

Ostatni obraz pokazuje przekrój pionowy na równoleżniku, na którym leży Wilków.

* * *

WsteczPlayDalej

Warstwice dla tego terenu wygenerowano celowo z cięciem poziomym co 50 cm. Wyraźnie ukazuje ono jednostajnie płaski i niski charakter tego terenu.

* * *

GŁÓWNA | GlobalMapper | GIS / WMS / GPS | KARTOGRAFIA | FORUMs | LINKI | KONTAKT | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego