Menu główne:

GlobalMapper_PL_EN


Idź do treści

Foto on a Map

GlobalMapper > SAMOUCZKI

PRZYPINANIE DOBRAZÓW DO MAPY
Oprócz seryjnego geotagowania zdjęć w oparciu o korelację TIME_STAMP pliku śladu w formacie GPX i wykonanych w czasie wyprawy fotografii, często zachodzi potrzeba "przypięcia" do mapy obrazów w oparciu o ich znaną lokalizację, np. w celu zilustrowania pewnych informacji. Mogą to byś dowolne rastry, skany wykresw, tabel, teksty w formie obrazw, fragmenty innych map, widoki, rysunki.
Procedura "przypinania" tych obrazów w wybranej lokalizacji jest następująca:

  • Create New Point / Feature Text / stawiamy punkt na mapie w wybranej lokalizacji na mapie
  • Nadajemy punktowi ATRYBUTY:

Name – nazywamy jak chcemy - opisujemy...
Feature Type = Picture / pojawia nam się ikonka aparaciku foto...
u dołu okna
Modify Feature Info – przechodzimy do Add File Link(s) – co przenosi nas do okna Explorera,
gdzie wyszukujemy stosowny obraz i dotykamy go kursorem. Wówczas w kolumnie
Attribute Value pojawia się
pełny link do tego obrazu. Zawiera on jednak w kolumnie Attribute Name wartość
FILE_LINK_1...
Zaznaczamy FILE_LINK_1 i naciskamy
Edit Attribute. Otwiera się okienko „Edit Attribute/Value".
W polu
Attribute Name wpisujemy: IMAGE_LINK / zatwierdzamy i wychodzimy z tego okna.

  • W głównym oknie GlobalMapper – zobaczymy ikonkę „aparacika foto” w miejscu, gdzie postawiliśmy wcześniej punkt.
  • Wybieramy narzędzie Feature Info Tool i wskazujemy ikonkę „aparacika”...


W ten sposub uruchomimy domyślny program
przeglądarki zdjęć, która otworzy nasze zdjęcie. Warto skonfigurować przeglądarkę domyślną tak, aby pozostawała zawsze na wierzchu (always on top) i jej okno było niewielkie i zlokalizowane np. w prawym górnym roku. Od tej pory będziemy w tym oknie przeglądać wszystkie nasze zdjęcia podpięte w analogiczny sposób do wyznaczonych punktów na mapie. Poniższy Slide Show prezentuje tą metodę i jej efekt.

* * *

Poniżej SlideShow pełnoekranowy

Pełny ekranWsteczPlayDalej

Przykład prac terenowych przy uaktualnianiu terści map pokazano TUTAJ

GŁÓWNA | GlobalMapper | GIS / WMS / GPS | KARTOGRAFIA | FORUMs | LINKI | KONTAKT | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego