GALERIA-SRTM - Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Idź do spisu treści

Menu główne

GALERIA-SRTM

GlobalMapper > GALERIE

05 - SRTM Poland - with Global Mapper
Model koloru zastosowany w odwzorowaniu wysokości oraz dane SRTM dla obszaru Polski zaczerpnięte zostały ze strony : http://netgis.geo.uw.edu.pl/srtm/. Za opublikowanie składamy autorom podziękowania. Dane SRTM dla obszaru Polski. Global Mapper połączył kilkadziesiąt plików[.hgt] pobranych z serwera netgis. Odwzorowanie kolorystyczne w/g p.Janusza Michalaka (netgis), zaimplementowane do Global Mapper, nazwane roboczo SRTM Polska Shader.

Screenshot displays an elevation model of Poland created from 92 SRTM .hgt files plus world administrative boundaries and world vector shoreline data. The SRTM elevation data is rendered using a custom elevation shader (the SRTM Polska Shader selection on the toolbar). A 3D path profile is displayed along the selected border line.
Source: J. Michalak, 2004 – DEM data obtained from the Shuttle Radar Topography
Mission – SRTM-3. Annals of Geomatics, v. 2, no. 1: 34-44,
Source pages:
http://netgis.geo.uw.edu.pl/srtm/img/Poland-region.jpg
http://netgis.geo.uw.edu.pl/srtm/model-pl.shtml
http://netgis.geo.uw.edu.pl/srtm/wizualizacja.shtml


06 - User_SRTM_Poland_with_profile
SRTM Poland Shader - with Global Mapper. Model koloru zastosowany w odwzorowaniu wysokości oraz dane SRTM dla obszaru Polski zaczerpnięte zostały ze strony: http://netgis.geo.uw.edu.pl/srtm/. Za opublikowanie składamy autorom podziękowania screenshot displays an elevation model of Poland created from 92 SRTM .hgt files plus world administrative boundaries and world vector shoreline data. The SRTM elevation data is rendered using a custom elevation shader (the SRTM Polska Shader selection on the toolbar). A 3D path profile is displayed along the selected border line.
Source: J. Michalak, 2004 – DEM data obtained from the Shuttle Radar Topography
Mission – SRTM-3. Annals of Geomatics, v. 2, no. 1: 34-44,
Source pages:
http://netgis.geo.uw.edu.pl/srtm/img/Poland-region.jpg
http://netgis.geo.uw.edu.pl/srtm/model-pl.shtml
http://netgis.geo.uw.edu.pl/srtm/wizualizacja.shtml

07 - Topo1 to DEM - Polska screen Shot with grid and Name Search

Global Mapper loaded with the Topo 1 dataset - worldwide elevation model (land and bathymetry) using the SRTM PL Shader to color the image. Area of Poland. Conbverted to UTM. Some main cities displayed. Find Address Search used.
Source: J. Michalak, 2004 – DEM data obtained from the Shuttle Radar Topography
Mission – SRTM-3. Annals of Geomatics, v. 2, no. 1: 34-44,
Source pages:
http://netgis.geo.uw.edu.pl/srtm/img/Poland-region.jpg
http://netgis.geo.uw.edu.pl/srtm/model-pl.shtml
http://netgis.geo.uw.edu.pl/srtm/wizualizacja.shtml

08 - SRTM and the country border

GlobalMapper - loaded with SRTM dataset and country border (vector) on top.

09 - Polska z SRTM - granice siatka Kozienice

GlobalMapper - loaded with SRTM dataset and cropped by country border to selected area
GlobalMapper - loaded with SRTM dataset and country border (vector) on top. Than SRTM was cropped to selected area and exported to GeoTIF

21 - GLobal Mapper - Find Address Search
Global Mapper - Find Address Search 2

Dane SRTM dla obszaru wokół Kozienic. Odwzorowanie kolorystyczne modelu wysokościowego - ATLAS Shader. Na tym barwnym tle zastosowano funkcję wyszukiwania adresów Global Mapper. Program łączył się kolejno z zewnętrzną bazą danych, pobierał współrządne lokalizacji w/g kodu miejscowości, lokalizował na obszarze. Jednocześnie (dla urozmaicenia) w tym ćwiczeniu wykorzystywano narzędzie "Digitizer" do edycji wyglądu punktu, wielkości i koloru nazwy, jej umieszczenia względem danego punktu.

22 - GLobal Mapper - Find Address Search

W tym przypadku dla skontrastowania zobrazowania zastosowano ciekawy kolorystycznie HSV Shader wbudowany domyślnie w GlobalMapper.
Narzędzie wyszukiwania "Find Address" działa bardzo sprawnie. W przypadku nazw mogących się powtarzać w innej lokalizacji stosuje się uściślenia oddzielane przecinkami np. Kozienice, mazowieckie lub znając kod miesjcowości : Kozienice, 26-900,
Uwaga: Baza, z której korzysta Global Mapper znajduje się poza Polską, dlatego wyszukując pomijamy polskie znaki diakrytyczne ("ogonki"), choć de facto baza w większości przypadków po odszukaniu wskazuje prawidłowe nazwy. Dodatkową opcją "Find address" jest możliwość - wycentrowania obrazu ekranu na znalezionym punkcie a także oznaczenia go na wiele sposobów narzędziem "Digitizer".

11 - Map of Kozienice County over SRTM in HVS Shader with 1' grid

Map of Kozienice County - callibrated with Global Mapper, with SRTM dataset in lower layer colored with HSV Shader, Lon/Lat grid of 1' matching grid scale on the map

10 - Kozienice County-over SRTM-crossection along 51 43'N

Map of Kozienice County - calibrated with Global Mapper, with SRTM dataset in lower layer colored with Atlas Shader, cross section along 51 35'N, metadata displayed00. Global Shader Global Mapper

source: http://www.globalmapper.com/product/screenshots.htm
Global Mapper loaded with the worldwide TerrainBase elevation dataset using the global shader to color the image.

01 - Global Mapper loaded with the worldwide Topo 1 elevation dataset

Global Mapper loaded with the worldwide Topo 1 elevation (land/bathymetry) dataset using the "Global Shader" to color the image.

02 - Global Mapper loaded with the Topo 1 dataset - Carribean area.

Global Mapper loaded with the Topo 1 dataset - worldwide elevation model (land and bathymetry). HSV Shader used to color the image. Carribean area.

47 - GlobalMapper

Working with Global Mapper. One can see an elevation profile along the choosen line.

04 - Global Mapper displaying some very high-resolution (1m per pixel) LiDAR

Global Mapper displaying some very high-resolution (1m per pixel) LiDAR-derived grid data with high resolution (1ft per pixel) DigitalGlobe displayed over a portion of the grid for reference.
source: http://www.globalmapper.com/product/screenshots.htm

15 - SRTM3 gcned11

One can see an SRTM data loaded to GlobalMapper for chhosen area. On the left there is displayed an elevation scale color bar representing elevation representation over displayed area.

20 - user_Grand_Canyon_DEM

This user-supplied screenshot displays an elevation model of a portion of the Grand Canyon, both in the main 2D map view and in the 3D view. The elevation data is displayed using a user-creatd custom elevation shader.
source: http://www.globalmapper.com/product/screenshots.htm

44 - chuquicamata16xh

Working with Global Mapper.

48 - hgt-to-dem

Working with Global Mapper. This screen shot presents the moment of exporting loaded HGT elevation file to DEM elevation file using GlobalMapper.

56 - TARTA 1 -

Global Mapper - Tatra Mountain - Poland with (SRTM) dataset, colored with "Global Shader". Cross section E-W over Tatra mountains

57 - TATRA 3 -

Global Mapper - Tatra Mountain - Poland with (SRTM) dataset, colored with "Global Shader". Cross section E-W over Tatra mountains

54 - Malawi_South

Working with Global Mapper on elevation model of an area of choice.

51 - srtm3s_v2v1_shift

Working with Global Mapper

53 - srtm_c3s_x1s

Working with Global Mapper

49 - NED_global_mapper

Working with Global Mapper

50 - sccc-dem-roads-bldgs

Working with Global Mapper.
One can see DEM - Data Elevation Model covered with vectors of roads and bridges of a matching area

44 - chuquicamata 16xh

Working with GlobalMapper - one can see an elevation data loaded, profile line and corresponding to it elevation cross section along with the line.

52 - thessaly_Globalmapper

Working with Global Mapper

46 - Global Mapper

www.centremapslive.co.uk fck_files
Image Glob...Screen Shot
Working with Global Mapper

41 - user_malta_islands

Several islands from an elevation layer. This user-supplied screenshot displays several islands from an elevation layer (rendered with the user-
created custom shader 'FRANCIGENA') with surrounding vector shoreline data loaded as well as grid lines and a north arrow.

14 - View Shed Analysis

View Shed Analysis Global Mapper. Source: http://www.globalmapper.com/product/screenshots.htm Global Mapper after performing a view shaded analysis on several loaded SDTS DEM data sets. Global Mapper is able to perform view shed analysis on any of the supported elevation grid formats from a user-specified location, with a specified transmitter height and radius.

13 - ViewShedBlueSprings

Global Mapper after performing a view shed analysis on several loaded SDTS DEM data sets with vector DLG data loaded on top to provide reference. Global Mapper is able to perform view shed analysis on any of the supported elevation grid formats from a user-specified location, with a specified transmitter height and radius.


16 - screenshot_path_profile_on_map

Screenshot_path_profile_on_map Global Mapper. Source: http://www.globalmapper.com/product/screenshots.htm

55 - test029jr


23 - Offroad trail with Global Mapper + GPS

Offroad trail with Global Mapper + GPS. Global Mapper - screenshot displays a topographic map of Poland with a 3D elevation profile displayed
from underlying elevation data and metadata for a layer displayed as well.

24 - Profil szlaku

Offroad trail with Global Mapper + GPS screenshot displays - a part of topographic map of Poland with a 3D elevation profile displayed from
underlying elevation data

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego