GIS_Info - Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Idź do spisu treści

Menu główne

GIS_Info

GIS / WMS / GPS > GIS

GIS - Co to jest GIS ?
Mapa jest tradycyjną i jedną z najlepszych form przekazywania informacji o terenie, jego rzeźbie, elementach topograficznych stworzonych przez naturę, jak również zmodyfikowanych i stworzonych ręką człowieka. Z połączenia zalet map z nowoczesnymi systemami bazodanowymi i graficznymi zrodziły się Systemy Informacji Przestrzennej, (ang. GIS - Geographical Information Systems). Ogólnie więc mówiąc - GIS to systemy komputerowe służące do pozyskiwania, analizowania i wizualizowania informacji przestrzennej.

Podstawowe pojęcia

WARSTWY INFORMACYJNE

Dane w GIS zorganizowane są w postaci warstw tematycznych. Wszystkie warstwy tematyczne przedstawiają ten sam fragment terenu, a każda warstwa tematyczna zawiera dane o jednym zjawisku.

MODELE DANYCH GIS

Obiekty i zjawiska występujące w przestrzeni opisywane są w systemach informacji przestrzennej na dwa podstawowe sposoby:
w postaci modelu wektorowego
i rastrowego.

 • Model wektorowy - rzeczywistość opisywana jest za pomocą punktów, linii i poligonów o ściśle ustalonych wierzchołkach. Model ten można porównać do rysunku technicznego o ustalonej dokładności, gdzie każdy z obiektów ma jasne do określenia granice.

 • Model rastrowy - to uporządkowany zbiór komórek jednakowej wielkości i kształtu razem występujących w formie siatki lub "plastra miodu". Dane rastrowe to nic innego jak ortofotomapy lub zeskanowane mapy. Służą głownie do opisywania zjawisk ciągłych w środowisku takich jak np. rozkład temperatur lub zanieczyszczenia powietrza gdzie trudno ustalić ostre granice pomiędzy wartościami.


ATRYBUTY OPISOWE

Atrybuty opisowe to obok części geometrycznej integralny element danych GIS
. Są to informacje dotyczące obiektów przestrzennych oraz informacje pośrednio związane z tymi obiektami. Np. obiekt "szkoła" może posiadać atrybuty opisowe takie jak np. ulica, numer, wysokość, właściciel, data ostatniego remontu, liczba uczniów, średnia z egzaminu gimnazjalnego, liczba olimpijczyków.

Mapa papierowa a GIS


Dla lepszego zilustrowania istoty GIS, porównajmy go ze zwykłą papierową mapą. Podstawową korzyścią, jaką daje GIS jest możliwość pracy na całym obszarze opracowania, jak również (i to jest najistotniejsze) możliwość pracy dynamicznej - rozumianej zarówno jako bieżące uaktualnianie zmieniających się treści geoprzestrzennych, jak też modelowanie zachodzących w przestrzeni zjawisk i ich symulację. Tradycyjna mapa papierowa zawiera z góry określony zestaw danych. Przez to, że wszystkie one zgrupowane są razem, często znaczna ich część pozostaje niezauważona. GIS daje możliwość zestawienia w jednym momencie wybranego zestawu danych. Korzystając z GIS można wyświetlić tylko te informacje, których w danym momencie potrzebujemy, można również zmienić kolejność wyświetlania danych. Przede wszystkim jednak GIS daje nam możliwość manipulowania danymi wejściowymi i uzyskiwania z nich zupełnie nowego rodzaju informacji.

Korzyści z GIS

 • Udostępnianie pracownikom Urzędu ogromnych zasobów informacji i danych niezbędnych do ich pracy

 • Lepszy dostęp do informacji dla mieszkańców, inwestorów oraz turystów

 • Lepsza obsługa interesantów

 • Zwiększenie efektywności wykonywania codziennych zadań w Urzędzie poprzez szybki dostęp do aktualnych, dokładnych cyfrowych informacji

 • Znaczne obniżenia kosztów oraz poprawa efektywności pracy poprzez eliminację lub znaczne ograniczenie powielania tych samych danych w poszczególnych Referatach Urzędu

 • Poprawa dokładności istniejących informacji;

 • Wsparcie wszelkich procesów decyzyjnych;

 • Poprawa efektywności zarządzania zasobami Miasta, w tym w zakresie gospodarki przestrzennej;

 • Lepszy monitoring środowiska (w tym monitoring rozkładu zanieczyszczeń oraz ocena zagrożeń ze strony środowiska);

 • Możliwość generowania map tematycznych, zadawania pytań do bazy danych i tworzenia raportów;

 • Wsparcie promocji miasta (geoportal, profesjonalne oferty inwestycjne, profesjonalne mapy i wizualizacje).


 • GIS DICTIONARY - w pliku (PDF) - polecamy

*   *   *

What is GIS ? - GIS Concept - A geographic information system (GIS) is a software tool for mapping and analyzing objects on Earth. GIS technology integrates powerful data base capabilities with the unique visual perspective of traditional maps. GIS can be used in a wide range of public and private enterprises, helping in planning, cost reduction, and better-informed decision-making. In its simplest form, GIS can be used to create a map for the user on demand; in its more complex form, it becomes a database with millions of pieces of data that are related geographically and can be displayed and analyzed in a format that the user may desire to make complex interrelationships visually understandable.

 • Ładne przykłady map GIS w plikach PDF znajdziecie (TU)

 • GIS DEVELOPMENT - The Geospatial Resource Portal / Ta strona jest genialna i pełna wiedzy... !
 

Plik w formacie PDF udostępniony pod adresem
http://www.mapakrakow.pl/CitrusGIS/mapy_gis/web_gis_architektura.pdf
Doskonale prezentuje ideę systemu i jego strukturę.

 

Formaty danych GIS:

Na stronie:
Mapy Geologiczne Polski - Zasoby Kartografii Seryjnej - pod adresem: http://www.pgi.gov.pl/mapy/index.html

natrafiliśmy na ciekawe zestawienie stosowanych formatów GIS.
Z pewnością wielu Czytelnikom tej strony przyda się taka informacja, tym bardziej, że GlobalMapper obsługuje te formaty (prócz .mpd oraz formatu GeoMedia).

*   *   *

 • Format *.e00 – format eksportowy oprogramowania ArcInfo/ArcGIS firmy ESRI. Odczytywany przez oprogramowanie ESRI: ArcInfo/ArcGIS, ArcView i ArcExplorer oraz program Geomedia firmy Intergraph. ArcExplorer jest bezpłatną przeglądarką GIS.

 • Format *.shp (shape) – format oprogramowania ArcView firmy ESRI. Odczytywany przez oprogramowanie ESRI: ArcView, ArcInfo/ArcGIS, ArcPad, ArcExplorer; oprogramowanie MapInfo; oprogramowanie Bentley MicroStation Geographics (przy użyciu Bentley GeoSelect Tools) oraz oprogramowanie Intergraph: GeoMedia, a także – według firmy Intergraph – przez MGE w wersji od 7.1 włącznie.


 • Uwaga: rozpowszechniane przez PIG arkusze SMGP, MHP i MGGP/MGP w formacie SHAPE mają w tablicach danych dodatkowe kolumny zawierające rozkodowane informacje o obiektach przestrzennych, które były w wersjach źródłowych tych map opisane w sposób skrótowy (kodowanie według słowników). Dodane pola ułatwiają użytkownikom korzystanie z informacji opisowych zawartych na mapach.

 • Format *.mpd – format eksportowy oprogramowania MGE firmy Intergraph. Odczytywany wyłącznie przez ten program.

 • Format GeoMedia – format oprogramowania GeoMedia firmy Intergraph. Odczytywany wyłącznie przez ten program.

 • Format *.png – format rastrowy odczytywany przez wszystkie programy graficzne, m.in.: Adobe PhotoShop, Corel Photo-Paint, Paint Shop Pro, Picture Publisher, przeglądarki graficzne i przeglądarki internetowe, np. MS Internet Explorer.

 • Format *.pdf – format oprogramowania Acrobat firmy Adobe. Odczytywany przez bezpłatną przeglądarkę Adobe Acrobat Reader. Przeglądarka jest dołączana do plików udostępnianych w formacie pdf.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego