Menu główne:

GlobalMapper_PL_EN


Idź do treści

GlobalMapper - v. 12

GlobalMapper > O Programie

Niewielki fragment niekończącej się Galerii zrzutów ekranowych z GlobalMapper
prezentujących przykłady pracy w tym programie...
* * *

* Aktualna wersja ( IX 2010) - v. 12.00
* Platforma: Windows 32 i 64 bit

*
Global Mapper coraz bardziej zmierza w swym rozwoju do połączenia zadań związanych z kartografią, GIS i nawigacją GPS. Staje się przy tym efektywnym i szybkim narzędziem przetwarzającym przestrzenne dane wektorowe, rastrowe z długą listą filtrów importu i eksporty pomiędzy formatami powszechnie stosowanycmi w GIS, przy czym wykracza w tym dużo dalej - umożliwiając m.in. przesył plików do platform NIE związanych z GIS - jak:
Eksport plików rastrowych w formacie
GeoTIF - w postaci w pełni kartometrycznych map w zadanej skali i rozdzielczości rastra, wraz z widoczną siatką współrzędnych. (możliwość otwarcia w każdym programie graficznym)
Eksport do formatu
GeoPDF -
Tworzenie map do urządzeń
GPS - Garmin

* Dobrze skonstruowane algorytmy przetwarzania czynią z tego programu bardzo szybkie narzędzie obsługujące
nawet duże
i liczne w jednym imporcie rastry - zdjęcia Landsat, mapy topograficzne, przez co praca w nim jest niezwykle efektywna.

* Przewidziano w nim nie tylko pracę równoczesną na wielu warstwach rastrowych i wektorowych, lecz także obsługę zbiorów składających się z setek, a nawet tysięcy map fragmentarycznych - scalanych w programie automatycznie.

* Funkcja
Map Catalog - dająca możliwość pracy np. na wszystkich mapach topo lub obrazach SAT dot. całego obszaru Polski działa dynamicznie - uaktywniając jedynie obrazy dot. aktualnego obszaru roboczego (ekranu) i wygaszając wszystkie pozostałe, przez co program nie absorbuje bez potrzeby zasobów sprzętowych komputera.

* Wbudowane domyślnie i edytowalne przez użytkownika połączenia z
serwerami WMS - czynią z programu wydajnego klienta i znacznie poszerzają zasoby dostępnych danych potrzebnych na bieżąco w prcy.

* Stałe połączenie do serwerów danych wysokościowych SRTM, ASTER-GDEM, GTOPO - a także funkcja zobrazowania 3D umożliwiają przeprowadzanie wielu symulacji przestrzennych, generowania przekrojów, analizowania zlewni, oraz generowania map z efektem 3D - także nakładanym na mapy rastrowe i obrazy SAT z półprzezroczystością.

* Funkcja nadawania półprzezroczystości rastron daje możliwość pracy na kilku rastrach równocześnie. Program akceptuje także przezroczyste pliki rastrowe GIF - np. mapy topo z Geoportalu, mapy geodezyjne (działki) itd.

* Z pobranych danych typu DEM (w tym SRTM, ASTER GDEM) program umożliwia generowanie warstwic wektorowych
o zadanym stopniu gładkości i odstępie cięcia poziomego. Dane te, zapisane w formacie
XYZ zawierają pełną informację przestrzenną i nadają się do wtórnego importu i modelowania 3D, bądź do wykorzystania jako linie warstwic na mapie 2D.

* Możliwość pełnej konfiguracji ustawień domyślnych
dot. renderowania punktów, linii i obszarów pozwala na pełną personalizację graficzną dostosowaną do potrzeb użytkownika pracującego nad własnymi mapami.

* Global Mapper jest również efektywnym narzędziem
do kalibracji tak rastrów, jak i wektorów. Nieograniczona liczba punktów dostosowania oraz intuicyjność obsługi tego narzędzia są warte podkreślenia. Nie tworzy przy tym jedynie pliku kalibracyjnego dołączonego biernie do oryginalnego rastra, lecz dynamicznie przekształca sam raster umożliwiając jego zapisanie wjednym z licznych formatów, w tym GeoTIF, GeoPDF, JPG, GIF, ECW, JP2,

* Praca nad danymi rozproszonymi - pochodzącymi z różnych zasobów i źródeł, pobranymi dynamicznie lub zaimportowanymi z katalogów użytkownika może zostać zamknięta na każdym etapie / i odzyskana w tej samej formie z wykorzystaniem formatu [
.GMP] - GlobalMapper Package Format. Zachowuje on w jednym skompresowanym pliku wszelkie ustawienia i podzbiory wraz z siatkami i odwzorowaniem. Plik ten można przesyłać pomiędzy innymi użytkownikami GlobalMapper z zachowaniem tych samych cech, co na komputerze, gdzie został stworzony.

* Global Mapper posiada wbudowane filtry rozpoznawania i importu całych pakietów danych spakowanych w plikach - ZIP, JP2, KMZ, OZF2 i 3, TAR, SID i wielu innych bez konieczności wcześniejszego ich rozpakowywania. W ten sposób przykładowo zarówno rastry jak i dołączone do pakietu wektory zostają zinterpretowane i poprawnie otwarte - przy czym rastry zawsze pojawiają się na dolnej warstwie ...

* Global Mapper wyposażony jest także w funkcję
Find Address - dynamicznie łączącą się ze światową bazą wyszukiwania miejscowości. Po odnalezieniu lokalizacji program umożliwia definiowanie punktu oznaczającego miejsce.

* Global Mapper posiada długą listę predefiniowanych układów odniesienia oraz odwzorowań, zaś przejścia z układu na układ odbywają się w trybie "on the fly".

* Program umożliwie generowanie i eksport w postaci wektorowej siatek kartograficznych i geodezyjnych o zadanej rozpiętości "oczek" i obszaru.

* Współpraca z anteną GPS została rozwiązana w GlobalMapper na równie intuicyjnych zasadach jak pozostałe funkcje.
Po zdefiniowaniu parametrów anteny i formatu transferu danych, antenę przypina się kablem USB do portu i uaktywnia funkcję
GPS > Start TrackingGPS. Od tego momentu program śledzi drogę kursora po mapie podkładowej, zapisuje jego ślad, użytkownik może w czasie nawigacji nanosić dowolną ilość własnych punktów i definiować je, a po zakończeniu - zapisać w formacie wektorowym (jednym z wielu), w tym DXF, GPX.

* Funkcje obsługi i pracy z wektorami dają pełną kontrolę nad ich zobrazowaniem i przekształcaniem, wyliczniem długości, wzniesień, powierzchni zamkniętych a także zliczaniem np. sumy długości wektorów zamkniętych w wyznaczonym obszarze, bądź wszystkich.

* Global Mapper obsługuje pracę
na wektorach 3D, umożliwia m.in. narysowanie wektorowej zabudowy przestrzennej - miasta, osiedla itp. W każdym przypadku pracy z wektorami program umożliwia swobodną ich edycję, w tym pojedynczych węzłów, rozcinanie, łączenie...

* W program wbudowano szereg kolorystycznych modeli przedstawiania danych wysokościowych (
Shader). Jak wszystko w tym programie - Użytkownik także może zdefiniować i dopisać do listy dowolną ilość własnych modeli kolorystycznych. Dzięki temu zarówno dane batymetryczne, jak i elewacja n.p.m. mogą zostać czytelnie zobrazowane niezależnie od skali rozpiętości (-) pm. (+) npm.

  • Zapraszamy do pobrania wersji próbnej. Posiada ona ograniczenia, lecz umożliwia zapoznanie się z działającym programem i jego możliwościami.


* * *

Formats Supported by Global Mapper


* Gridded Elevation Formats
ASPRS LIDAR LAS Files
ASTER DEM and L1A/L1B Imagery and MODIS imagery
Arc/Info ASCII Grid
Arc/Info Binary Grid
Arc/Info Export Format (E00)
BAG (Bathymetry Attributed Grid) Files
BIL/BSQ/BIP/RAW Imagery
BT (Binary Terrain) Elevation Grid Files
BigTIFF
COLLADA 3D Models
Canada 3D Files
Canadian Digital Elevation Data (CDED)
DHM - Swiss DEM Files
DTED (Digital Terrain Elevation Data) Format
ERDAS Imagine Image Format
GLOBE (Global Land 1-km Base Elevation) Data
GSD (Swedish DEM Grid) Files
GXF (Geosoft ASCII Grid) Files
Geodas Grid (GRD98) Format
Geosoft Binary Grid Files
Global 2' Elevation Data (ETOPO2)
Global 30-arc-second Digital Elevation Data (GTOPO30)
Gravsoft Grid Files
HF2/HFZ Files
HTF (Hydrographic Transfer Format)
Hypack Matrix Files
Idrisi Format
International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (IBCAO) Files
Japanese DEM (JDEM/LEM/CSV) Format
LizardTech MrSID MG4 Lidar
NOAA TerrainBase Elevation Data
NTF Grid/Contour Format
PDS (Vicar) Files
PLS-CADD XYZ Files
QCT (Quick Chart) and QED Files
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission)
STL Files
Surfer Grid (ASCII and Binary) Format Files
TerraScan .bin/.ts Format
Terragen Terrain Format
USGS Digital Elevation Model (DEM)
USGS Digital Elevation Model, GeoTIFF Format
USGS Digital Elevation Model, Spatial Data Transfer Standard Format (DEM/SDTS)
USGS National Elevation Dataset (NED) - ArcGrid, BIL, Grid Float Format
Vertical Mapper (MapInfo) Grid/Clutter Files
Vulcan3D Triangulation (.00t) Files
Zmap Plus Grid Files

* Vector Formats
ASPRS LIDAR LAS Files
Alberta Township System (ATS) Format
Anuga Triangulated Mesh Format
Arc/Info Export Format (E00)
AutoCAD DWG (DraWinG) File
AutoCAD DXF (Drawing Interchange File)
BAG (Bathymetry Attributed Grid) Files
CDF (GES Cartographic Data Format)
CML, CXF, and TAF (Italian Cadastral Exchange Formats)
COLLADA 3D Models
CompeGPS RTE, TRK, and WPT Formats
DBF (DBase III+) Files
DMDF (Digital Map Data Format) Format
DeLorme Text Files
Delft3D (LDB) Files
EMF (Windows Enhanced Metafile) Format
ESRI Personal Geodatabase Format (MDB) Files
ESRI Shapefiles
FCC Antenna Structure Registration (ASR) Files
GML (Geography Markup Language) Format
GPS TrackMaker
GPX (GPS eXchange Format) Files
Garmin PCX5 Format Waypoint (WPT), Route (RTE), and Track (TRK) Files
Garmin TCX (Training Center Database) Files
GeoPDF® Files
HTF (Hydrographic Transfer Format)
Idrisi Vector (VCT) Format
JPEG Image with Embedded EXIF Position Information
KML/KMZ Formats
LMN (Spectra Line Management Node) Files
LizardTech MrSID MG4 Lidar
Lowrance LCM (MapCreate) Format
Lowrance SonarViewer Format
Lowrance USR
MagicMaps IKT Files
MapInfo MIF/MID and TAB/MAP Formats
MapMaker DRA (Drawing) Files
Marplot MIE Files
MicroStation DGN Format
NIMA GNS (GeoNet Names Server) Format
NOAA DSDATA Geodetic Control, SDTS Format
NTF Grid/Contour Format
OCAD .OCD Files
OpenStreetMap (OSM) Files
OziExplorer Waypoint (WPT), Route (RTE), and Track (PLT) Files
PLS-CADD XYZ Files
Platte River ASCII Digitizer Format
Polish MP (cGPSMapper) Format

* Raster (Imagery/Scanned Map) Formats
ADRG Files
ASRP (Arc Standard Raster Product) and USRP Files
ASTER DEM and L1A/L1B Imagery and MODIS imagery
BIL/BSQ/BIP/RAW Imagery
BSB Nautical Charts
BigTIFF
CADRG and CIB Files
ERDAS Imagine Image Format
ERMapper Compressed Wavelet (ECW) Format
Erdas GIS/LAN Files
GRIB I and II Formats
GeoPDF® Files
Idrisi Format
Intergraph COT Format
JPEG Image with Embedded EXIF Position Information
JPEG Image with World File
JPEG2000 Files
KML/KMZ Formats
Landsat 7A FAST Format
LizardTech MrSID Data
MPR/MPH (German Topo Map) Files
MapTech Nautical Charts (PCX Format)
MapTech Topo Maps and Aerial Navigation Charts
NITF - National Imagery Transmission Format
NV Verlag Marine Charts
OziExplorer OZFx2 and OZFx3 Formats
PCX Files
PGM Grayscale Grid Format
PNG Image with World File
QCT (Quick Chart) and QED Files
RIK (Swedish Topo Map) Files
USGS Digital Orthophoto Quads (DOQ), GeoTIFF Format
USGS Digital Orthophoto Quads (DOQ), JPG w/ Native Header Format
USGS Digital Orthophoto Quads (DOQ), Native USGS Format
USGS Digital Raster Graphic (DRG)
Vertical Mapper (MapInfo) Grid/Clutter Files
Zoomify Format

S-57 Digital Chart Files
S-63 Encrypted Digital Chart Files
SEGP1/UKOOA Seismic Shotpoint Format
SMT KINGDOM Software Planimetric Polygon Format
SOSI Files
SPS (Shell Processing Support)
STL Files
Surfer BLN Files
TAF (Italian Cadastral Exchange Format)
TIGER/Line Files
Tobin .bas (TDRBM II) Format
TomTom OV2 Files
USGS Digital Line Graph, Optional Format (DLG-O)
USGS Digital Line Graph, Spatial Data Transfer Standard Format (DLG/SDTS)
USGS Geographic Names Information System (GNIS)
USGS Land Use and Land Cover Data (LULC)
VPF (VMAP0, VMAP1, DNC) Files
Vulcan3D Triangulation (.00t) Files
WAsP .MAP Format
XTF (eXtended Triton) Format

You can find additional data in many of the above formats at the following sites:

* GIS Data Depot
* MapMart
* USGS Geographic Data Download
* USGS Map Store
* USGS Seamless Data Distribution Center (NED, SRTM, and NLCD data)


Global Mapper - na tle mapy topograficznej i danych wysokościowych SRTM widoczny wektor - linia i obszar granicy Gminy Jastrzębia, w tle wygenerowane warstwice co 5m, u dołu otwarte okno Control Panel - zarządzające warstwami, z boku przekrój poprzeczny w wybranym miejscu mapy z profilem wysokościowym....

Powyżej - wykonana z wykorzystaniem GlobalMapper - Mapa Leśnego Kompleksu Puszcza Kozienicka - wyeksportowana do pliku KMZ - na tle ekranu GoogleEarth

Powyżej: trzy ekrany z przebiegu kalibracji elementu tła mapy wykorzystanego później do nadania efektu 3D i zastosowania w mapie drukowanej. Zwraca uwagę liczba punktów dostosowania oraz jakość kalibracji mierzona przyleganiem siatki zachowanej na rastrze z siatką regerencyjną generowaną przez Global Mapper.

GŁÓWNA | GlobalMapper | GIS / WMS / GPS | KARTOGRAFIA | FORUMs | LINKI | KONTAKT | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego