Menu główne:

GlobalMapper_PL_EN


Idź do treści

GM MapCatalog - TC

GlobalMapper > SAMOUCZKI

Global Mapper - Map Catalog: (Tomasz Cegliński)

Stawiamy problem:
Mamy zbiór tysięcy map w tej samej skali, z jednego źródła, obejmujący ogromny obszar. Całość zbioru zajmuje kilka GB. Chcielibyśmy pracować na tych mapach płynnie przechodząc z jednego arkusza na drugi nie tracąc przy tym czasu na poszukiwanie odpowiedniego fragmentu i wczytywanie go do GM.

Rozwiązanie 1:
Wczytujemy wszystkie arkusze od razu do GM. Jeżeli liczba arkuszy będzie zbyt duża, to program upomni się o wszystkie rezerwy pamięci i może być tak, że w szczególnych okolicznościach odmówi współpracy..... wyczerpie wolne zasoby naszego systemu...
Ten sposób pozwala zwykle osiągnąć cel, i ma tą zaletę, że po wczytaniu wszystkich arkuszy mamy je do dyspozycji przy każdym poziomie zoom, jak również umożliwia ich eksport - bądź w jednym kawałku, bądź wybranego przez użytkownika fragmentu składającego się z przyległych arkuszy...
Global Mapper oferuje jednak jeszcze jedną możliwość obsługi wielkiego zbioru w tej samej sesji i swobodnej z nim pracy...

Rozwiązanie 2: - korzystamy z Map Catalog !!
Map Catalog (MC) w Global Mapper jest indeksem map z danego (także bardzo dużego) zbioru. Po utworzeniu Map Catalog na ekranie GM zobaczymy zamarkowany wyróżnieniem cały obszar objęty zasięgiem danego zbioru map czy obrazów. Jeżeli "zbliżymy się" (zmiana skali) do danego obszaru zostaną wczytywane arkusze (fragmenty) dotyczące danego regionu. Przesuwanie obszaru roboczego powoduje automatyczne załadowanie kolejnych arkuszy, a usunięcie z pamięci już zbytecznych. Global Mapper Map Catalog pracuje dynamicznie, nie obciąża systemu zapamiętywaniem licznych obrazów (będących chwilowo poza ekranem) i pracuje bieżąco jedynie na fragmentach w polu obszaru roboczego. Korzyści ze stosowania MC są więc oczywiste.

W dalszej części:
a) zbudujemy Map Catalog - ekran 1-7
b) zmieniamy odwzorowanie - ekran 8
c) modyfikujemy wygląd ramki symbolizującej arkusz mapy - ekran 9
d) z całości obszaru Map Catalog wybieramy mniejszy obszar - ekran 10

* * *

Zbudujmy więc Map Catalog.
1. Otwieramy
Global Mapper -> File -> Create New Map Catalog...

2. Wskazujemy położenie pliku indeksu Map Catalog na dysku

3. Po wskazaniu lokalizacji dla pliku MC otwarte zostanie okno główne MC. Mamy tu szereg możliwości dotyczących wskazywania plików do indeksu, jak i wyglądu "ramek" obszarów obejmowanych przez poszczególne arkusze map. Na początek wskazujemy folder z mapami, które chcemy indeksować -> "Add Directory..."

4. Jeśli w folderze znajdują się również inne pliki warto określić maskę, żeby uniknąć prób indeksowania tych plików. Zwykle mapy występują w formacie .tiff, .png lub .jpg. Warto to sprawdzić, żeby ustawić prawidłową maskę.

5. W tym momencie rusza proces indeksacji. Całość, w zależności od objętości naszego zbioru i możliwości komputera, może potrwać chwilę lub dłużej... Jesteśmy na bieżąco informowani o postępach indeksacji

6. Mapy zostały wpisane do indeksu. Mamy możliwość określenia wyglądu symbolicznej ramki każdego arkusza mapy z naszego indeksu -> "Select Box Style..."Domyślnie ramka wygląda tak, jak na poniższym zrzucie:

Możemy ten wygląd zmienić, ale zawsze możemy to zrobić później, w dowolnym czasie.
Wracamy więc do okna głównego Map Catalog i klikamy OK

7. Na ekranie GM widzimy całość obszaru objętego Map Catalog z podziałem na poszczególne arkusze.

8. Jeśli chcemy zmienić odwzorowanie postępujemy wg kolejnych kroków:

9. Jeśli chcemy zmodyfikować wygląd ramki postępujemy wg poniższych kroków

a) Otwieramy "Control Center" - piąta ikonka od lewej.

b) Zaznaczamy (klikamy) nasz Map Catalog i klikamy przycisk Options...

c) Otwarte zostało główne okno Map Catalog -> klikamy Select Box Style...

d) Modyfikujemy wygląd ramki, np. na taki:

e) Zatwierdzamy zmiany. Oto widok zmodyfikowanej ramki:

10. Nasz Map Catalog obejmuje CAŁY obszar i zapewne jest on duży. Często do codziennych zadań potrzebny nam jest tylko jego fragment. Możemy wybrać fragment z całości bez żmudnego wybierania map dla danego rejonu w kilku szybkich krokach:

a) pozostajemy w naszym dużym Map Catalog otwartym w GM !
b) Ustawiamy na ekranie mniejszy obszar, którym jesteśmy zainteresowani - wygodnie jest skorzystać z narzędzia Zoom Tool (lupka) i po prostu zaznaczyć ramkę. Można tez wczytać mapkę poglądową i na niej wyznaczyć obszar, ale pamiętajmy, żeby w Control Center mapkę zamknąć przyciskiem Close Overlay.
c) po ustawieniu obszaru budujemy DRUGI Map Catalog z arkuszami wybranymi dla tego obszaru: File -> Create New Map Catalog...
d) określamy położenie i nazwę pliku indeksu MC

e) w oknie głównym Map Catalog wybieramy opcję Add Onscreen Files

f) z całej puli wszystkich arkuszy zostaną wybrane tylko te, które obejmują obszar dotyczący zawartości ekranu GM

g) a tak wygląda nasz wybrany fragment z pierwotnej bazy Map Catalog obejmującej całą Polskę


h) teraz można wczytać albo MC dotyczący całego obszaru, albo tylko jego fragment :)
* * *

GŁÓWNA | GlobalMapper | GIS / WMS / GPS | KARTOGRAFIA | FORUMs | LINKI | KONTAKT | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego