Menu główne:

GlobalMapper_PL_EN


Idź do treści

GM Multi MapCatalog

GlobalMapper > SAMOUCZKI

GlobalMapper - Multi Map Catalog

W uzupełnieniu opisu Map Catalog - prezentujemy ciekawą właściwość tej funkcji:
możliwość pracy na wielu ATLASACH (Map catalogach) równocześnie.

  • Załóżmy, że zgromadziliśmy wszystkie dostępne dla danego obszaru: mapy w różnych skalach i odwzorowaniach, obrazy SAT, wektory...
  • Jeżeli dla każdego indywidualnego zbioru utworzymy odrębne zbiory Map Catalog - to możemy je wszystkie wczytać (załadować) do GlobalMappera i pracować na nich tak jakby były pojedynczymi warstwami. Oznacza to, że pojedynczym kliknięciem w Panelu Overal Control Center - każdą z nich możemy włączać lub wyłączać. Można je również przemieszczać względem siebie w górę i w dół (jako warstwy). W przypadku warstw rastrowych jest to istotne, ponieważ tylko jedna jest zawsze widoczna. Warstwy wektorowe ładują się automatycznie ponad rastrami, ale w tym przypadku także i te warstwy można wzajemnie przemieszczać logicznie względem pozostałych.
  • W podanych przykładach prezentujemy: warstwę VMAP, warstwę TOPO, oraz punkt POZNAŃ utworzony funkcją Find Address.
  • Widzimy otwarte dwa atlasy TOPO oraz punkt. Następnie dokonujemy zbliżenia (wówczas pojawiają się mapy). W tym przypadku VMAP jest widoczna ponad TOPO, ponieważ została załadowana jako druga. Po wygaszeniu VMAP - ten sam obszar widoczny jest na mapie TOPO.
  • Gdybyśmy do tego dodali SRTM, SAT, poszczególne atlasy wektorowe (zabudowa, drogi, wody itp) - otrzymalibyśmy komplet informacji GIS dotyczący wybranego terenu - w postaci niezależnych atlasów tematycznych.
  • Dołączając antenę GPS-USB uruchamiamy nawigację i w tak skonfigurowanym pliku zbiorczym możemy prowadzić prace terenowe - mając do dyspozycji wszystkie warstwy jako referencyjne i widoczne w zależności od konkretnej potrzeby.
  • Całość zapisujemy jako plik (GMW - GlobalMapper Workspace). Przy następnym uruchomieniu - warstwy zachowują ostatnią kolejność a program jest gotowy do kontunuacji prac terenowych.
  • Warto nadmienić, że przejście z jednego odwzorowania do innego - odniesie się do wszystkich wczytanych warstw Atlasów...Tak więc - ładujemy tyle atlasów ile chcemy - rastroowe i wektorowe.
Pracujemy na dowolnie wybranym obszarze swobodnie przełączając widoczność warstw...
Dodatkowo - nakładając maskę obszaru na te atlasy i włączając kolejno i dowolnie - eksportujemy tą ramką ten sam fragment do GeoTIFA i do zadanej skali i rozdzielczości wraz z siatką lub bez, z wektorami jako raster lub bez, wektory osobno itd...
W ten szybki sposób ze wszystkich atlasów robimy wycinki dla danego projektu i pakujemy do katalogu np. PLAN POZNANIA 2011
Odtąd na tych wyselekcjonowanych zbiorach sobie poczynamy wedle woli. (...)


GŁÓWNA | GlobalMapper | GIS / WMS / GPS | KARTOGRAFIA | FORUMs | LINKI | KONTAKT | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego