Menu główne:

GlobalMapper_PL_EN


Idź do treści

Google Search

GlobalMapper > SAMOUCZKI

Google - Wyszukiwanie zaawansowane: - Zazwyczaj, to co otrzymujemy od Google w procesie codziennego "normalnego" wyszukiwania, jest jedynie opakowaniem większej całości, zaś wyświetlana w ten sposób liczba stron przerasta naszą cierpliwość i możliwości czasowe, aby przekopać się przez to wszystko poszukując konkretnego materiału - np. map Afryki, ale TYLKO w plikach "PDF", albo samouczka o GlobalMapper stworzonego w (PPT). Google indeksują bowiem nie tylko nazwy stron i ich adresy URL, lecz zagłębiają się w podstrony i klasyfikują znalezione tam zbiory indeksując je w/g wielu "kluczy". Stosując więc zaawansowane operatory wyszukiwania w Google, znacznie szybciej odnajdziemy to, czego szukamy. Techniki zaawansowanego wyszukiwania przy pomocy Google są znane i opisane na wielu stronach internetowych. Pozbieraliśmy więc to i owo, aby ułatwić Wam codzienną pracę. Weźcie jednak po uwagę, że nie zawsze to, co znajdziecie zostało przeznaczone do upowszechnienia, zaś fakt że drogą zaawansowanego wyszukiwania macie w to wgląd, jest niestety winą niefrasobliwości administratorów odnośnych stron, którzy niewystarczająco zabezpieczyli serwery, którymi się opiekują. Uczulamy Was na to, zarówno w odniesieniu do materiałów, które zostały wyszukane, jak i na konieczność zabezpieczania własnych stron, jeśli nie są one z definicji przeznaczone dla ogółu.

* * *

WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

Stosując odpowiednie słowa lub znaki (większość opiera się na języku logicznym Bool'a) można precyzyjnie wyszukiwać informacje dostępne w internecie a nawet wydobywać inne treści ogólnie nie udostępnianie.
Poniżej zamieściłem spis najważniejszych operatorów i słów używanych w większości wyszukiwarek internetowych. Uwaga! Jeżeli jest mozliwośc zastosowania znaku jako operatora zamiast słowa - operatora lepiej jest stosować znak, ponieważ szukarki wyszukują też strony zawierającesłowa użyte jako operator.Zamiast: AND, OR, NOT, AND NOT lepiej jest zamiennie zastosować znaki: + , | , - ,itp.

Operatory i słowa logiczne:

 • + (plus) czyli: +[wyraz] [AND] ( i ) czyli zawiera - podane wyrażenie [wyraz] musi znaleźć się na stronie, nawet w przypadku ignorowania przez google takiego słowa ze względu na powszechność
 • - (minus) czyli - [wyraz] [AND NOT] (nie) czyli nie zawiera - z rezultatów wyszukiwania zostaną odjęte strony zawierające podane słowo [wyraz]
 • "" (cudzysłów) czyli ["wyraz fraza"] wyszuka strony zawierające frazę wpisaną między cudzysłowia [wyraz fraza] (kropka) czyli [wyraz.wulgaryzm] w wyszukiwaniu zastępuje pojedynczy znak (obojętnie jaki) i wyszuka wszystkie wyniki w postaci: [wyraz wulgaryzm], [wyrazywulgaryzm], [wyraz(wulgaryzm], [wyraz1wulgaryzm] itp...
 • * (gwiazdka) czyli [wyraz * wulgaryzm] w wyszukiwaniu zastępuje pojedynczy wyraz np. wynikiem wyszukiwania będą strony zawierające: [wyraz jest wulgaryzm], [wyraz to wulgaryzm], [wyraz pierwszy wulagaryzm] itp...
 • | (kreska pionowa) czyli [wyraz | wulgaryzm] inaczej czytając [wyraz OR wulgaryzm] czyli zawiera wyraz lub wulgaryzm wyszukuje stron zawierających słowo wyraz lub słowo wulgaryzm, znak [|] zastępuje tutaj słowo OR oznaczające [lub]
 • ~ (tylda) czyli [~wyraz~wulgaryzm] pozwala na wyszukiwanie stron z synonimami wyrazów [wyraz], [wulgaryzm]
 • NOT czyli nie zawiera [NOT wulgaryzm] np. [wyraz AND NOT wulgaryzm] mało przeglądarek obsługuje ten operator, wyszukuje strony w których nie ma danego słowa, w przykładzie wyszuka strony z wyrażeniem [wyraz] na których nie ma wyrażenia [wulgaryzm]
 • () (nawiasy okrągłe) czyli [(wyraz wulgaryzm)] służy do grupowania wyrażeń logicznych, ułatwia formuowanie zapytań, np: [(wyraz|wulgaryzm|mowa) -pisanie], wyszuka strony z wyrażeniami: [wyraz] lub [wulgaryzm] lub [mowa] ale bez występującego tam wyrazu [pisanie]
 • .. (dwie kropki) [DVD player $250..350] wyszukiwanie informacji w pewnym zakresie liczb np. od dnia ..do dnia, od roku ..do roku, w naszym przypadku wyszukanie DVD player w zakresie cen [$250..350], inne przykłady: [Willie Mays 1950..1960] [5000..10000 kg truck]
 • NEAR czyli (obok) [wyraz NEAR wulgaryzm] dwa słowa rozdzielone tym operatorem mogą znajdować się w dokumencie w dowolnej kolejności i odległości od siebie; w przypadku AND kolejność słów ma znaczenie, niestety słowo NEAR jest również wyszukiwane w większości przeglądarkach
 • BEFORE czyli (przed) [wyraz BEFORE wulgaryzm] w poszukiwanym dokumencie, słowo umieszczone po prawej stronie operatora musi znajdować się za słowem umieszczonym przed operatorem, w dowolnej od niego odległości Nie wszystkie przeglądarki obsługują operatory logiczne, w przypadku braku obsługi zapytanie zostanie zwrócone z komunikatem o braku obsługi (przeważnie).Słowa kluczowe służące jako operatory (operatory specjalne):

 • allinurl: [alinurl:wyraz wulgaryzm] - ; znajdzie strony zawierające w swoim adresie wyrazy wpisane po zwrocie [alinurl:] w tym przypadku adresy z wyrazami [wyraz] oraz [wulgaryzm]
 • allintext: [allintext:] czasem może występować jako text: [text:] (w innych szukarkach) ; [allintext:wyraz wulgaryzm], [text: wyraz wulgaryzm] / wyszukuje strony zawierające w tekście wpisane słowa (wyraz wulgaryzm), lecz nie zwiera ich w tytule
 • allintitle: [alltitle:wyraz wulgaryzm] - ogranicza wyszukiwanie do stron www, które zawierają w tytule wszystkie wskazane słowa , w naszym przypadku wyszuka strony zawierające w tytule oba wyrażenia: [wyraz] i [wulgaryzm]
 • allinanchor: (anchor) zależnie od szukarki, w Google uzywa się allinanchor [allinanchor:wyraz wulgaryzm] - szukanie dokumentów zawierających podane słowo/wyrażenie (słowa/wyrażenia) w nazwie linku
 • applet: [applet:wyrazjava] - szukanie strony na której jest applet o podanej nazwie, w tym przypadku nazywa się tenapplet [wyrazjava]
 • admission site: [admission site:www.wulgaryzm.pl wyraz] - wyszukiwanie wyrażenia w obrębie jednej domeny, w tym przypadku wyszukiwanie wyrażenia [wyraz] w obrębie adresu internetowego [www.wulgaryzm.pl]
 • define: [define:wyraz} - wyszukiwanie definicji na zadany temat, w tym przypadku definicji słowa [wyraz]
 • filetype: [filetype:pdf wyraz] - wyszukuje strony z dokumentami o podanym typie (w tym przypadku .PDF) oraz nazwie dokumentu / [wyraz] czyli wyszukuje [wyraz.pdf]
 • image: [image:wyraz.jpg] - wyszukiwanie obrazków o podanej nazwie, nalezy podać rozszerzeniem, bo dużo stron ma w treści [image:] w celu zwiększenia ilości indeksowania w szukarkach, w naszym przypadku wyszuka obrazek o nazwie [wyraz.jpg]
 • inanchor: [inanchor:wyraz] -ogranicza wyszukiwanie do stron www, które zawierają w treści linki zawierające wskazane słowa w naszym przypadku [wyraz] np [www.republika.pl/wyraz]
 • "index of": ["index of":wyraz], ["index of"/wyraz], [index of.wyraz], ["index of" wyraz] Nie jest to typowy operator, jest to sposób wyszukiwania katalogów za pomocą szukarki, we wszystkich przypadkach szukarka wyszuka nam kataloglub plik [wyraz] na wszystkich stronach lub stronach określonych sprecyzowanymi poleceniami. Zalicza się ta opcja do tzw.opcji przydatnych w hackingu ze względu na możliwośc wyszukania plików i katalogów związanych z administrowaniem serwera lub serwisu, katalogowaniem danych niejawnych oraz spisów adresów itp.
 • intitle: [intitle:wyraz] - wyszukuje wyrażenia zawarte w tytule strony, przykładowo: [intitle:wyraz] - wyszuka z wyrażeniem [wyraz] w tytule strony
 • [intitle:"wyraz wulgaryzm"] - wyszuka strony z frazą [wyraz wulgaryzm] w tytule strony [intitle:wyraz wulgaryzm] - wyszuka strony zawierające w tytule wyrażenie [wyraz] oraz w treści wyrażenie [wulgaryzm]
 • inurl: [inurl:wyraz wulgaryzm] - ogranicza wyniki do stron zawierających podaną frazę w adresie URL w naszym przykładzie znajdzie strony zawierające wyrażenie [wyraz] w adresie URL oraz w tekście wyrażenie [wulgaryzm]
 • intext: [intext:wyraz] - ogranicza wyszukiwanie do stron www, które zawierają w treści wskazane słowa , w naszym przypadku [wyraz]
 • info: [info:wyraz.pl] - pokazuje informacje o stronie wpisanej , w naszym przypadku domenie [wyraz.pl]
 • like: [like:www.wyraz.com] - wyszukuje podobne strony do podanej, w google poleceniem takim jest [relate:]
 • link: [link:wyraz.pl] - wyszukuje stron zawierających przynajmniej jeden link do podanej, w naszym przypadku link do [wyraz.pl]
 • numrange: [numerange:20-50 wyraz] - wyszukuje stron zawierających liczby z podanego zakresu oraz z wyrazem , w naszym przypadku będą to strony zawierające liczby w zakresie [20-50] i wyrażenie [wyraz]
 • site: [site:wyraz.pl wulgaryzm] - wyszukuje wyrazów na stronach będących w określonej domenie, w naszym przypadku wyszukuje słów [wulgaryzm] w domenie [wyraz.pl]
 • text: [text:wyraz]- wyszukuje wyrażeń znajdujących się w treści strony (nie w opisach obrazków, tagach meta itp.) w naszym przykładzie szuka w treści słowa[wyraz] (w google używa się operatora [allientext:]) title: [title:wyraz] - wyszukuje stron w których tytuł zawiera wskazane wyrażenie, w naszym przypadku [wyraz]
 • Podsumowanie. Google to naprawdę świetna wyszukiwarka, ma ogromne mozliwości i dostarcza coraz nowsze usługi. Dzięki niej można wyszukać potrzebne informacje, wyszukać informacje trudno lub niedostępne dla zwykłego użytkownika i jeszcze czas pokaże co może dostarczyć Google. Opracował: TadeuszFantom


**********************

"Index of /admin"
"Index of /password"
"Index of /mail"
"Index of /" +passwd
"Index of /" +password.txt
"Index of /" +.htaccess
index of ftp +.mdb allinurl:/cgi-bin/ +mailto
administrators.pwd.index
authors.pwd.index
service.pwd.index
filetype:config web
gobal.asax index
allintitle: "index of/admin"
allintitle: "index of/root"
allintitle: sensitive filetype:doc
allintitle: restricted filetype :mail
allintitle: restricted filetype:doc site:gov
inurl:passwd filetype:txt
inurl:admin filetype:db
inurl:iisadmin
inurl:"auth_user_file.txt"
inurl:"wwwroot/*."
top secret site:mil
confidential site:mil
allinurl: winnt/system32/ (get cmd.exe)
allinurl:/bash_history
intitle:"Index of" .sh_history
intitle:"Index of" .bash_history
intitle:"index of" passwd
intitle:"index of" people.lst
intitle:"index of" pwd.db
intitle:"index of" etc/shadow
intitle:"index of" spwd
intitle:"index of" master.passwd
intitle:"index of" htpasswd
intitle:"index of" members OR accounts
intitle:"index of" user_carts OR user_cart


ALTERNATIVE INPUTS

_vti_inf.html
service.pwd
users.pwd
authors.pwd
administrators.pwd
shtml.dll
shtml.exe
fpcount.exe
default.asp
showcode.asp
sendmail.cfm
getFile.cfm
imagemap.exe
test.bat
msadcs.dll
htimage.exe
counter.exe
browser.inc
hello.bat
default.asp
dvwssr.dll
cart32.exe
add.exe
index.jsp
SessionServlet
shtml.dll
index.cfm
page.cfm
shtml.exe
web_store.cgi
shop.cgi
upload.asp
default.asp
pbserver.dll
phf
test-cgi
finger
Count.cgi
jj
php.cgi
php
nph-test-cgi
handler
webdist.cgi
webgais
websendmail f
axsurvey
htmlscript
perl.exe
wwwboard.pl
www-sql
view-source
campas
aglimpse
glimpse
man.sh
AT-admin.cgi
AT-generate.cgi
filemail.pl
maillist.pl
info2www
files.pl
bnbform.cgi
survey.cgi
classifieds.cgi
wrap cgiwrap
edit.pl
perl
names.nsf
webgais
dumpenv.pl
test.cgi
submit.cgi
guestbook.cgi
guestbook.pl
cachemgr.cgi
responder.cgi
perlshop.cgi
query
w3-msql
plusmail
htsearch
infosrch.cgi
publisher
ultraboard.cgi
db.cgi


Jest też cokolwiek do wydrukowania i trzymania pod ręką, jako ściągawka, gdy wciąż nie możecie doszukać się, tego, co Wam potrzeba:

1.
GoogleGuide - Making search even easier - ( 1), ( 2)

2.
Google Cheat Sheet - ( 3)

3.
Google Web Master - ( 4)

4.
Google Advanced Search - ( 5)

5.
Google - Operatory Wyszukiwania Zaawansowanego - ( 6) ( 7) ( 8)

6.
Google Advanced Operators - ( 9)

I to by było na tyle...

* * *

GŁÓWNA | GlobalMapper | GIS / WMS / GPS | KARTOGRAFIA | FORUMs | LINKI | KONTAKT | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego