Kartografia - Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Idź do spisu treści

Menu główne

Kartografia

KARTOGRAFIA > KARTOGRAFIA

KARTOGRAFIA - Nie miejmy złudzeń, to nie jest nowa dziedzina wiedzy, o której dowiadujemy się z artykułów w kolorowych tygodnikach... To nauka, wiedza, sztuka i historia rozwoju naszej cywilizacji... Kartografię trzeba studiować, aby przekonać się w którymś momencie, że to nie jedna dziedzina lecz ich wielość, różnorodność, wieloaspektowość. Nie sprostamy temu zadaniu, ani nawet nie będziemy próbowali zmierzyć się samotnie z tym problemem. Jednakże, jeśli mamy zamiar świadomie wykorzystywać GlobalMapper, to nie obejdzie się bez uporządkowania chociażby podstaw - tytułem wprowadzenia do tematu...
Tu również bardzo liczymy na waszą aktywność i współpracę. To, co dla wykształconego kartografa wydaje się "ABCadłem", dla hobbysty, nowicjusza, dla młodego człowieka odkrywającego nową pasję - zapewne będzie magią, przestrzenią i kosmosem, którego pragnie choćby dotknąć i posmakować... Nie jest to niemożliwe i dla Tych właśnie zamieścimy tu informacje z podstaw kartografii.

Jednakże nie zamierzamy pozostawić tego tematu w tak "wygodny" sposób... Otóż mamy tu niezwykłą perełkę -
"KURS KARTOGRAFJI
według wykładów Prof. Stanisława Korbla" - Tom I i Tom II. Rozsiądźcie się więc wygodnie i zaczytajcie w tej genialnie prostym językiem napisanej pracy o tak trudnej i złożonej wiedzy - o KARTOGRAFII.
(za materiały dziękujemy jak zwykle www.mapywig.org)


* * *


Dziś wszyscy mamy tu farta... Odwiedził nas młody kartograf i podpowiedział nam stronę bogatą w fachową wiedzę, linki i przykłady. W dodatku jest to nasza rodzima uczelniana strona, z czego też ogromnie się cieszymy... Dziękujemy !

* * *


KATEDRA KARTOGRAFII
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Cudna pełna nazwa, a przy okazji sami zobaczcie jak pięknie zakodowana jest ta strona...
Podajemy w pełnym brzmieniu : http://www.wgsr.uw.edu.pl/kartografia/index.html


Serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM, którzy przyczyniają się do jej tworzenia i wypełniania ciekawym i wartościowym poznawczo materiałem, tak potrzebnym tym, którzy studia już pokończyli (czasami na innych wydziałach i uczelniach),
ale skierowali swe zainteresowania w kierunku KARTOGRAFII
.

A teraz konkrety:

KRÓTKO O KATEDRZE KARTOGRAFII
:
Katedra Kartografii, wchodząca w skład Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, powstała w 1950 roku jako jedna z trzech katedr organizowanego wówczas Instytutu Geografii UW.
Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dla studentów wydziału oraz badania z zakresu kartografii geograficznej, historii kartografii polskiej, kartografii matematycznej, kartografii komputerowej, metodyki kartograficznej, redakcji map i atlasów, kartografii prasowej oraz kartograficznej metody badań.

1.
Referat dr Jolanta Korycka-Skorupa: " od danych do mapy" - Katedra Kartografii Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski
Strona dostosowana do rozdzielczości 1024 x 768 pix, http://www.atlas.pl
/ Turystyczny atlas Polski/

Dobry, fajny, potrzebny materiał, ale znów poczułem się jak na wykładach... ale ponieważ nie muszę tego zaliczać ośmielę się nawet popolemizować.
Dane WEJŚCIOWE
- to dla mnie dane, które WCHODZĄ do systemu i są dalej przetwarzane... (Wchodzą > więc WEJŚCIOWE). Po tej obróbce stają się już danymi WYJŚCIOWYMI... (WYJŚCIOWE bo WYCHODZĄ z systemu jako efekt przetworznia). To chyba jest logiczne i kiedyś to trzeba uporządkować. A jednak w w/w fajnym artykule, może nawet referacie - w tekście mamy dane "początkowe" jako WYJŚCIOWE, a na schemacie poniżej "WEJŚCIOWE"... I bardzo dobrze, tylko bez konsekwencji. Jeśli "WYJŚCIOWE" są de facto danymi (od których wychodzimy, czyli zaczynamy, czyli początkowymi) - to są one przecież WEJŚCIOWE (dla systemu), ale nie oba na raz... , bo dopiero na końcu będą WYJŚCIOWE...
Poza tym bardzo pouczający tekst i POLECAMY !!!
P.S. Marzę, aby WSZYSCY UCZENI potrafili opisać trudne rzeczy językiem Prof. Stanisława Korbla..., który gdy się go czyta - omalże słyszy się jak opowieść...

a) Ponieważ (podobno) 10% tekstu można cytować bez naruszanie "Praw autorskich" posłuchajcie:
"....Aby konkretny obraz graficzny można było nazwać mapą, dane te muszą być umieszczone w układzie współrzędnych geograficznych..." - (sprawdzamy tą wiadomość, bo jest dla nas ważna) :
Blaeu Atlas
- piękna cudna rzecz - mapa czy nie mapa... ?

Blaeu Atlas

Zobaczcie sami !
Ciekawe dlaczego zaprzestano ilustrowania map współczesnych obrazkami...?
Komu to przeszkadzało ?!

Bleau Atlas udostępniła w sieci UCLA Library - czyli Biblioteka of University of California... Na planie rozlokowania zabudowań UCLA pisze "Map of All Libraries"... i niestety nie widzimy tu żadnych współrzędnych (chociaż GoogleEarth) je pokażą !. Zatem mamy problem. Atlas Willema Janszoon i Joana Blaeu - wydany po raz pierwszy w 1635 r. z zarysem siatki kartograficznej - składa się z map, zaś plan biblioteki Uniwersytetu Kalifornijskiego bez siatki - mapą być nie może...

 
 

Jeśli dobrniecie do podpunktu "Zmienne graficzne" to zróbcie tam przystanek... Warto się nad tym zastanowić... Bardzo ciekawa klasyfikacja J.Bertina. I ciekawa ilustracja... Chyba nie potrafię policzyć ile tu mamy stopni swobody... ale zobaczcie sami - 6 cech x 5 wariantów i jeszcze swoboda 2D w przemieszczeniu... (na upartego dodałbym 3D, skoro jest np. opis warstwic... , czyli jest możliwość dodania interpolowanej lub faktycznej elewacji/.. Mniejsza o to...

* * *

 
 

Referat kończy ładna definicja legendy mapy - czemu służy i jak znaczna jest jej rola w zrozumieniu treści mapy. Warto więc dobrnąć do końca.
/cytat tego fragmentu/
"Nieodłącznym i bardzo istotnym elementem mapy jest legenda. To w legendzie autor mapy przekazuje informacje o przedstawionym zjawisku: jaka jest jego struktura, jakie ma cechy. To z legendy użytkownik ma odczytać, na jakim poziomie pomiarowym wyrażone zostały prezentowane dane, czy pokazano indywidualne wartości, czy też ujęto je w klasy, czy są to dane absolutne, czy względne. Prawidłowe opracowanie legendy jest więc bardzo istotnym etapem wizualizacji.
   W legendzie zauważamy znaki intuicyjnie nam znane (np. niebieskie powierzchnie to woda, zielone to las, a większy znak oznacza więcej), są również takie, których możemy się wyuczyć korzystając z map (np. znaki na mapach topograficznych lub poziomice). Są jednak i takie, których znaczenia nie potrafimy odczytać bez legendy. Legenda zatem jest nieodłącznym elementem formy prezentacji, jest warunkiem poprawnego jej czytania.
   Znak graficzny, zmienne graficzne, graficzny sposób prezentacji oraz legenda sprawiają, że dane dostosowane do wymagań prezentacji nabierają wyrazu graficznego, stają się formą prezentacji (np. sygnaturową, izolinii). W procesie przejścia od danych do formy prezentacji konieczna jest wizualizacja. Pozwala na "przełożenie" danych na specyficzną formę graficzną, mapę.
   Wynikiem poprawnego i logicznego przejścia od danych do mapy są obrazy graficzne ? formy prezentacji kartograficznej, które mogą mieć różne cechy. Warto więc zastanowić się, czy każdy zbiór danych można w dowolny sposób transformować i wizualizować, czy takie postępowanie od razu doprowadzi nas do poprawnej i łatwej do użytkowania formy prezentacji kartograficznej? " - koniec cytatu z w/w strony. Dziękujemy za tak ładny opis zadań, jakie ma spełniać legenda mapy.

* * *


Tak, wiem, miało być LINKI
... Linki na tej stronnie są imponujące... I są TUTAJ !
My je tylko awizujemy, żebyście wiedzieli czego oczekiwać:

1. NAUKOWE:

- Polski Przegląd Kartograficzny
- The Cartographic Journal
- Kartographische Nachrichten
- Cartography and Geographic Information
- ScienceJournal of Spatial Science (dawne australijskie „Cartography”)
- Le Monde des Cartes Geodetický a kartografický obzor

2. STOWARZYSZENIA:

- Polskie Towarzystwo Geograficzne
- Stowarzyszenie Kartografów Polskich
- Stowarzyszenie Geodetów Polskich
- Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna
- Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

3. INSTYTUCJE NAUKOWO-BADAWCZE:

- Uniwersytet Warszawski
- Wydział Geografii i Studiów Regionalnych > Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytet Wrocławski
- Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego > Zakład Kartografii
- Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
- Wydział Biologii i Nauk o Ziemii - Zakład Kartografii
- Politechnika Warszawska
- Wydział Geodezji i Kartografii -Instytut Fotogrametrii i Kartografii -Zakład Kartografii / Zakład Fotogrametrii
- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
- Instytut Geodezji i Geoinformatyki - Zakład Fotogrametrii i Kartografii
- Polska Akademia Nauk
- Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania > Pracownia Kartografii i GIS
- Instytut Geodezji i Kartografii
- Uniwersytet Jagielloński
- Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej > Zakład Kartografii i Teledetekcji > Zakład Systemów Informacji Geograficznej
- Akademia Pomorska w Słupsku
- Instytut Geografii - Zakład Kartografii

4. ATLASY TRADYCYJNE ORAZ ATLASY ELEKTRONICZNE:

- Internetowy Atlas Polski [IGiPZ PAN]
- The Atlas of Canada
- Narodowy Atlas Zdrowia Publicznego Holandii ÖROK Atlas
- Tirol Atlas
- Atlas der Schweiz
- Wydawnictwo Ed. Hölzel – Kozenn-Schulatlas oraz Neuer Kozenn-Atlas
- Wydawnictwo Diercke

5. ZASOBY MAP:
no to już jest ... brak mi słów (może i lepiej) - to Katedra Kartografii UW musi się podpierać stronami non-profit utrzymywanymi przez prywatne osoby, które w dodatku z ogromnym trudem pozyskują od darczyńców ich skany...???
i już nie mamy w kraju żadnych innych dostępnych dla wszystkich źródeł map ...?
Trochę nie dowierzam temu co widzę...

Archiwum map WIG 1919-1939
Archiwum Map Zachodniej Polski
Województwo Pomorskie na mapach topograficznych i ortofotomapach

6. MISCELLANEA:

- Geoportal
- GeoForum
- Ortofotomapa Warszawy
- Interaktywne mapy województwa pomorskiego
- Bibliographia Cartographica
- Scientific Commons (baza danych o publikacjach)
- Géoportail - le portail des territoires et des citoyens
- Gallica - The digital library
- Commission de la Carte Géologique du Monde

* * *


Znajdziemy na tej stronie jeszcze jeden link: PLIKI DO POBRANIA
::: ZASOBY KARTOGRAFICZNE
I tu już wertujcie na własną rękę... Jest w czym..

Generalnie: bardzo dziękujemy...; Szczegółowo: trochę liczyliśmy na ...; Bardzo szczegółowo: poz. 4 - ATLASY
...

* * *

Ponieważ powyższy nasz "rodzimy" jeden z atlasów jest "zakluczony" hasłem itp...więc raczej trudno dostępny.... (dlaczego?)...

...może zgodzicie się Państwo, żebyśmy dodali od siebie jeszcze jeden link: http://www.nationalatlas.gov/


Tym razem wejście jest proste, łatwe, a miejsce gościnne i ciekawe...
I szczerze mówiąc nawet nie zachęcamy, lecz wręcz namawiamy, aby tam wejść, popatrzeć, nadziwić się jak można stworzyć narodowy atlas kraju - powszechnie dostępny i przyjazny nawet dla małych dzieci...


*   *   *


Ale, wypatrzyliśmy dla Was jeszcze inny, nigdzie NIE wspomniany ATLAS... Rozumiemy niestety dlaczego... Jeżeli bowiem nie wystąpiło tsunami, wielki pożar, jeśli żaden rekin nie połknął tam jachtu z załogą - to żadnych wiadomości stamdąd nie uświadczamy... W tych okolicznościach i w tych interwałach czasowych - tamtej strony globu poprostu "NIE MA"... A co ciekawe ONI o tym doskonale wiedzą, i kiedy otrzymuję stamtąd maila - znajduję w nim taki oto dopisek ... "Best wishes from down under..."

No więc nie zwlekajcie - Firma Rogera Smitha z Wellington NZ
- GeographX - Nowatorskie i słynne już na świecie dzieło kartograficzne najnowszej generacji, (a może nawet wytyczające nowy kierunek we współczesnej kartografii) - Narodowy Atlas Nowej Zelandii 3D-

* * *


The Geographic Atlas of New Zealand - Revised edition released March 2009.

"The Geographic Atlas of New Zealand is not only a wonderfully useful reference book, but very beautiful as well".
Contains 264 topographic detailed maps with over 35.000 gazetted features or place names.
The revised edition features updated information, bigger print and enhanced, more colourful detail.
ISBN 1 877333 20 4
Pages: 340Size: 257mm x 354mm
Format: hardcover with laminated paper cover
Revised and reprinted: March 2009
RRP: $79.99
Available from all good bookshops or directly from Craig Potton Publishing.
No i uchylam r¹bka tajemnicy - ca³y do œci¹gniêcia w plikach PDF... ( TU) - za wiedz¹ i zgod¹ Rogera...
Thank You Roger !

* * *

Dominion Observatory w Bothanic Garden - Wellington NZ - siedziba firmy Rogera Smitha - GeographX
Poniżej widoki z jego okna...
Krupp Gun - armata, która niegdyś była tym czym dla nas hejnał z Wieży Mariackiej w Krakowie..

Naprawdę WARTO zatrzymać się i poszperać na stronie Rogera... Znajdziecie tam pliki GIS dotyczące Nowej Zelandii, znajdziecie mapy do ściągnięcia, znajdziecie przykłady realizacji symulatora lotów nad Nową zelandią, tytuły przepięknych książek, które nie mają szansy znaleźć się na półkach naszych księgarń, a jeśli będziecie dociekliwi - przemierzycie Nową Zelandię w trybie 3D, zaglądniecie na jej dzikie plaże, i nabierzecie apetytu na trekking czy rafting... Z całą pewnością nie wyczerpałem tu nawet fragmentu tego wszystkiego, co tam możecie odszukać...

GeographX comapny profile and flayer: (TU
); (TU)
The world according th Roger Smith: (TU
)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego