Menu główne:

GlobalMapper_PL_EN


Idź do treści

OFERTA Karto-GIS

KONTAKT

OFERTA na usługi kartograficzno - GIS

 • Zapytania płynące od Gości tej strony - skierowane do jej twórców i administratorów - dot. możliwości przyjęcia zleceń na wykonanie określonych prac, skłoniły nas do sprecyzowania niniejszej OFERTY. Po przedstawieniu listy dostępnych do realizacji tematów, zajmiemy się ich szerszym opisem i zilustrujemy graficznymi przykładami realizacji. Dział będzie uzupełniany, prosimy o chwilę cierpliwości.


OFERTA:

 • 1. Kalibracja rastrów map i obrazów SAT -
 • 2. Zapis skalibrowanych rastrów do pliku GeoTIF, GeoPDF, ECW; JPG, PNG – z plikiem (.prj) -
 • 3. Przeskalowanie rastrów -
 • 4. Zmiana odwzorowania rastrów -
 • 5. Generowanie warstwic -
 • 6. Generowanie siatek kartograficznych -
 • 7. Przetwarzanie wektorów GIS<>NO GIS
 • 8. Generowanie przekrojów poprzecznych -
 • 9. Generowanie zobrazowań 3D zadanych obszarów –
 • 10. Tworzenie zabudowy 3D osiedli, miejscowości -
 • 11. Modelowanie zlewni wód (Watershed) wraz ze strumieniami tych zlewni -
 • 12. Modelowanie obszarów o zmiennym poziomie wody -
 • 13. Tworzenie map i planów -
 • 14. Wydruki wielkoformatowe -
 • 15. Generowanie map w plikach KMZ -
 • 16. Tworzenie map internetowych -
 • 17. Dostarczamy narzędza karto GIS -


UWAGA: Pracujemy wyłącznie na danych pozyskanych legalnie z oficjalnych źródeł. Wraz z plikami wynikowymi otrzymują Państwo zaświadczenie o legalności odnośnych materiałów.
Przyjmujemy również do przepracowania materiały pochodzące z zasobów własnych Klienta, ale w tym przypadku nie możemy wystawić w/w zaświadczenia.

Wystawiamy Faktury VAT
We wszystkich sprawach prosimy o kontakt: e-mail
* * *


1. Kalibracja rastrów map i obrazów SAT - (nadawanie georeferencji materiałom skanowanym, łączenie arkuszy w mapy całościowe). Możliwość skalibrowania starych map (np. Mestisschblatt, WIG...), a nawet dostosowanie ich do aktualnie stosowanych odwzorowań. np.

2. Zapis skalibrowanych rastrów do pliku GeoTIF, GeoPDF, ECW; JPG, PNG – z plikiem (.prj).
Raster wynikowy może otrzymać nowe parametry odwzorowania i skali i tak zostać zapisany.

3. Przeskalowanie rastrów - po przeskalowaniu raster zachowuje kartometryczność. Możliwy zapis do wielu formatów rastrowych do dalszego wykorzystania w GIS, bądź na platformach nie-GIS owych, takich jak Corel, CAD, Illustrator, Freehand ... do wykorzystania jako podkład rysunkowy. Raster wynikowy może otrzymać nowe parametry odwzorowania, skalę i zostać zapisany w zadanej rozdzielczości.

4. Zmiana odwzorowania rastrów i zapis pliku wynikowego jako GeoTIF, GeoPDF, ECW; JPG, PNG z plikiem (.prj). Po zmianie odwzorowania raster wynikowy może zostać zapisane w zadanej skali i rozdzielczości, co czyni z niego nową mapę o w pełni kartometrycznych cechach i gotową do wydruku w skali 1:1, lub innych prac.

5. Generowanie warstwic o zadanym cięciu poziomym – zapis do pliku wektorowego XYZ, DXF+prj, DWG+prj i innych wektorowych. W zależności od użytego modelu wysokościowego oraz od lokalnego ukształtowania terenu, wartwice można generować bądź pojedynczo dla każdego poziomu cięcia „levela”, bądź zbiorczo dla całego obszaru zadając określony odstęp cięcia i stopień wygładzenia.

6. Generowanie siatek kartograficznych w zadanym odwzorowaniu i określonym odstępie na dowolny obszar. Zapis do plików wektorowych w wielu formatch do wyboru. Opcja „białej mapy” z widoczną tylko siatką w formacie rastrowym o zadanej skali również możliwa. Możliwość wygenerowania dwóch lub wielu niezależnych siatek dla danego obszaru. Zapis w formacie wektorowym GIS lub CAD (dxf, dwg), lub w postaci „mapy białej” jako GeoTIF, GeoPFT, jpg+prj, PNG+prj.

7. Przetwarzanie wektorów GIS<>NO GIS w wielu formatach obu platform. Możliwość przeniesienia wektorów (map) stworzonych na platformach NIE GISowych, nadanie im georeferencji i przeniesienie do formatów czytanych przez oprogramowanie GIS, dostosowanie odwzorowania.

8. Generowanie przekrojów poprzecznych z możliwością zobrazowania na nim widoku wody na zadanym poziomie . Zapis do BMP, XYZ, CSV with XYZ, Distance, Line of Sight... wraz z zapisem charakterystyki podobnym jak ponbiżej:
Start Position: 51° 34' 23.1885" N, 21° 27' 13.4363" E
Start Height: 164.775 m
End Position: 51° 39' 14.7518" N, 21° 36' 32.7485" E
End Height: 111.916 m
Straight-Line Distance: 14.036 km
3D Distance on Surface: 14.041 km
Vertical Difference (Start to Finish): -52.9 m
Minimum Elevation on Path: 100.129 m
Maximum Elevation on Path: 164.775 m
Azimuth: 49° 59' 57.6"
Slope/Tilt: -0.22°


9. Generowanie zobrazowań 3D zadanych obszarów – danych DEM, SRTM, ASTER GDEM w tym arkuszy 2D obszarów wraz z mapą topograficzną lub obrazem SAT z widocznym cieniowaniem, dającym efekt przestrzennego obrazu na płaszczyźnie . Zapis do wielu fromatów rastrowych – w tym GeoTIF, GeoPDF, ECW, TIF, JPG+prj itd. Możliwość wygenerowania takiego rastra z cieniowaniem w zadanej skali, odwzorowaniu i rozdzielczości.

10. Tworzenie zabudowy 3D osiedli, miejscowości. Bazując na szkicu zabudowy, planie geodezyjnym, mapie topograficznej 10k, istnieje możliwość wymodelowania zabudowy w formie wektorów 3D. Pomocna jest znajomość liczby poziomów elewacji poszczególnych obiektów, ich przeznaczenie - ( mieszkalne, biurowe, przemysłowe itp.).


Pełny ekranWsteczPlayDalej

11. Modelowanie zlewni wód (Watershed) wraz ze strumieniami tych zlewni dla zadanego obszaru. Zapis do pliku rastrowego i wektorowego z projekcją. W przypadku zapisu wektorowego GIS – obszary zlewni i strumienie zachowują wszystkie atrybuty dot. powierzchni, obwiedni, dane elewacji.... Dane te podlegają licznym funkcjom przetwarzania – jak. sumowanie, łączenie, analiza, pomiary parametrów...


12. Modelowanie obszarów o zmiennym poziomie wody, terenów zalewowych, symulacji sytuacji przy zmieniającym się poziomie wody, możliwe georeferencyjne wydruki w zadanej skali..., mapy ścienne, stołowe lub format rastrowy - pliki GeoTIF, GeoPDF... obsługiwane z poziomu GIS.


13. Tworzenie map i planów: gminnych, powiatów, miejscowości, obszarów chronionych, Parków Krajobrazowych, ścieżek rowerowych i szlaków pieszych... dowolnych..., map turystycznych i administracyjno-turystycznych.

14. Wydruki wielkoformatowe: mapy ścienne, mapy arkuszowe, plansze wodoodporne na blasze lub płytach PCV.... ustawiane w wolnej przestrzeni...


15. Generowanie map w plikach KMZ dostępnych z poziomu Google Earth

16. Tworzenie map internetowych zindeksowanych (umożliwiających wyszukiwanie i zobrazowanie dowolnej liczby obiektów i obszarów, związanych z nimi zdjęć i obrazów. Mapy przeznaczone dla portali samorządowych – dla celów informacyjnych i promocyjnych.


17. Dostarczamy narzędzi umożliwiających samodzielne modelowanie danych przestrzennych, w tym wszystko jak powyżej i wiele innych możliwości, a także ułatwiających wykrywania samowoli budowlanych, obsługę wektorowych i rastrowych warstw GIS, samodzielne tworzenie map GIS... oraz na platformach graficznych nie GIS owych.


UWAGA: Pracujemy wyłącznie na danych pozyskanych legalnie z oficjalnych źródeł. Wraz z plikami wynikowymi otrzymują Państwo zaświadczenie o legalności odnośnych materiałów.

Przyjmujemy również do przepracowania materiały pochodzące z zasobów własnych Klienta, ale w tym przypadku nie możemy wystawić w/w zaświadczenia.

Wystawiamy Faktury VAT

We wszystkich sprawach prosimy o kontakt: e-mail

GŁÓWNA | GlobalMapper | GIS / WMS / GPS | KARTOGRAFIA | FORUMs | LINKI | KONTAKT | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego