Projekt_plik - Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Idź do spisu treści

Menu główne

Projekt_plik

GlobalMapper > O Programie
 
Otwórz własny projekt plik - button

Wprost z ekranu powitalnego GlobalMapper
użytkownik ma dostęp do podstawowych funkcji programu.
Poniżej efekt uruchomienia tej opcji.

GlobalMapper otwiera okno katalogu ostatnio używanego projektu / mapy / bądź umożliwia wyszukanie ich w zasobach dyskowych użytkownika. Tu powracamy do naszej pracy nad wcześniej rozpoczętym projektem, bądź tą drogą wybieramy pliki do podglądu.
Jest to sposób klasyczny. Służy on m.in. do wyszukiwania i importu kolejnych warstw naszego projektu. Z czasem przyzwyczaimy się również do tego, że pliki otwierać można przeciągając je na ikonę lub ekran GlobalMappera, w tym całe skompresowane zbiory [.hgt], [.zip], a także własne pakiety GlobalMapper w formacie [.gmp]...

*   *   *

Zademonstrujmy to na przykładzie:
- W czasie podróży archiwizowaliśmy wektory naszych tras wraz z punktami i opisem. Zapisywaliśmy je w różnych formatach zależnie od przyszłych zastosowań. Poniżej ekran Global Mapper po otwarciu kompletu plików:(.gmw), (.xyz), (.prj) różnych tras.
Plik GMP
- to WorkSpace - obszar roboczy - Global Mapper. Zapemiętał on nie tylko obszar, nad którym pracowaliśmy oraz pliki wektorowe tam otwarte, ale także i FAKT, że w tle mieliśmy pobrane dane SRTM dla tego terenu. Chociaż nie zapisał ich samych w zbiorze, to ZAPAMIĘTAŁ - że należy je pobrać w czasie kolejnego otwarcia i zastosować właściwy Shader do ich zobrazowania. Cała operacja otwarcia i pobrania wszystkich plików trwała - 6 sec. W tym również tkwi siła GlobalMappera.
- Najniższy zrzut - to już same wektory po wyłączeniu warstwy SRTM...

*   *   *


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego