Menu główne:

GlobalMapper_PL_EN


Idź do treści

PUNKTY ODNALEZIONE

GIS / WMS / GPS

Odnalezione Punkty osnowy poziomej i pionowej:

Na tej stronie będziemy zamieszczać odnalezione przez nas punkty osnowy pionowej i poziomej.

1. REPER - Brzeźnica, powiat kozienicki, droga krajowa 48 (Koziencie - Puławy), na elewacji frontowej kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Leonarda. Obecny kościół został wybudowany w latach 1921-34.

Reper ma ładną stalową głowicę, zachowaną w dobrym stanie, z czytelnym napisem ZNAK WYSOKOŚCI PN i orłem.

* * *

Dane repera zdjęte z mapy:

Pozycja (UTM/WGS84): 51 33' 18.8874" N; 21 38'07.7226" E
Wysokość: 112.872m (n.p.m.)

Dane katalogowe tego repera:
- punkt osnowy wysoko
ściowej II klasy
- wysoko
ść n.p.m w układzie Kronsztadt'86: 115.718
- wspó
łrzędne orientacyjne X,Y w układzie 1992 - 413103. 682633.,
co w przeliczeniu na WGS-84 daje 51-33-17.37 21-38-07.01
Wysoko
ść zgadza się z mapą Topo 10k ukł 65
I to by było na tyle.


* * *

Lokalizacja kościoła w Brzeźnicy
Reper - punkt wysokościowy na elewacji kościoła w Brzźnicy
WsteczPlayDalej

GŁÓWNA | GlobalMapper | GIS / WMS / GPS | KARTOGRAFIA | FORUMs | LINKI | KONTAKT | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego