Tutorials_PDF - Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Idź do spisu treści

Menu główne

Tutorials_PDF

GlobalMapper > SAMOUCZKI

Naszym zdaniem "nie ma to jak samouczek" w pliku PDF lub PPT stworzony ręką samego użytkownika... Zawsze też mo¿na do niego wróciæ, a nawet (w pracy...) wydrukowaæ...:-))

Praca nad map¹ wci¹¿ przekierowuje nas na inne w¹tki: a to jak zrobiæ kreskowan¹ granicê obszaru, a to znów jak poustawiaæ najdogodniej parametry generowania konturu z danych SRTM, to wreszcie usi³ujemy sobie przyponieæ - przy jakich parametrach ElevationShader uda³o nam siê w zesz³ym miesi¹cu uzyskaæ ³adne i subtelne cieniowanie... Sprawdzony samouczek jest te¿ wiêc dobr¹ ści¹gawk¹. Stworzony przez innego u¿ytkownika - przynosi nam odpowiedzi na w³asne niewiadome... Zebraliśmy tu dla Was ma³y ich zestaw w plikach PDF. Liczymy te¿, ¿e z czasem dorzucicie tu w³asne, aby podzieliæ siê z innymi kolegami...

* * *

1. GlobalMapper - Build in Datums >
2. GlobalMapper - Shortcuts >
3. GlobalMapper - Supported Data Formats >
4. GlobalMapper - Mapping WorkFlow Diagram >
5. GlobalMapper -
Pomiar sumy wektorów w granicach obszaru >
6. GlobalMapper -
Tworzenie Mapy 3D w GlobalMapper >

These Tutorials comes from the incredible web site ref. to GIS. http://fatwaramdani.wordpress.com/
Thanks to the Authors (Mr. Fatwa Ramdani) permission we are able to share them on Global Mapper FTP.
1. GlobalMapper - Image Georeferencing using GM >
2. GlobalMapper - How to export [.hdf] > [.DEM] working with ... GlobalMapper >
3. Global Mapper - Jak łączyć fragmenty map w Global Mapper - by Sergey Novikov / http://www.karelia-life.net/
Thank You


*   *   *

Dzięki pomocy Internautów - dodajemy kolejne materiały w plikach PDF.
1.
GlobalMapper - User manual and Help
2.
GlobalMapper - GM and Basic Visualization of GEON Lidar Workflow Products -
by Christopher J.Crosby / School of Earth and Space Exploration Arizona State University
3. GlobalMapper - INTERMAP brochure

4.
Tkłady i Odwzorowania - Tadeusz Syryjczyk
Materiał zebrany w całość ze strony http://www.e-gory/


Mocno zainteresowanych GIS i DEM odsyłam i polecam link: http://www.intermap.com/resource-center

Jest tam mnóstwo plików PDF opisujących najnowsze technologie i ich zastosowanie. Po przejściu prostej ale koniecznej rejestracji otrzymujemy dostęp do tych zasobów, jak ownież do filmowych prezentacji zwanych webinar
. Gorąco polecamy.

*   *   *

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego