Menu główne:

GlobalMapper_PL_EN


Idź do treści

URL on a MAP

GlobalMapper > SAMOUCZKI

Połączenie adresu URL do punktu w GlobalMapper
Dość podobnie jak opisane wcześnie linkowanie punktu z obrazem w GlobalMapper przebiega
linkowanie do punktu adresu URL.
1. Stawiamy punkt na mapie w wybranym miejscu...
2. Zaznaczamy Punkt narzędziem Digitizer Tool i wybieramy opcję: Edit Feature Attributes

  • Feature Name: nadajemy stosowną nazwę dla tego punktu - np. URL-NSMK
  • Feature Type: wpisujemy URL_LINK / lub jeśli go nie ma na liście w rozwijanym oknie - zakładamy ten atrybut jako "Create New Type..." i konfigurujemy stosownie - rodzaj reprezentującej go ikony, atrybuty koloru, wielkości, oraz dot. tekstu etykiety. Możemy jednak wybrać każdą dowolną ikonę znajdującą się w śród dostępnych i nadać jej atrybuty j.w.
  • W dolnej części panelu Modify Feature Info > wybieramy Add Attribute .... Pojawia się małe okienko Edit Attribute/Value, gdzie dla "Attribute Name": wpisujemy URL, zaś dla "Attribute Value": wpisujemy PEŁNY adres poprzedzony (http://), zatwierdzamy - OK


3. Wracamy do głównego okna GlobalMapper

  • Wybieramy narzędzie Feature Info Tool i zaznaczamy nim nasz punkt
  • Pojawia się okno "Feature Information", w którym zaznaczamy PRAWYM klawiszem myszy atrybut: URL
  • Pojawia się okienko z pięcioma opcjami wyboru: my naciskamy na opcję: "Open Selected Value as Internet URL"


To wszystko... Zostaje uruchomiona
domyślna przeglądarka internetowa i pojawia się strona, której adres przypisaliśmy do punktu.
Oczywiście to tylko przykład i procedura postępowania. Możemy pod punkt przypiąć dowolny serwis, dowolną stronę, jak Picasa, GoogleMaps, VirtualEarth, Geoportal, lub stronę domową dot. miejsca lokalizacji punktu...

* * *
Poniżej ilustracje dot. tego opisu.


Pełny ekranWsteczPlayDalej

GŁÓWNA | GlobalMapper | GIS / WMS / GPS | KARTOGRAFIA | FORUMs | LINKI | KONTAKT | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego