Menu główne:

GlobalMapper_PL_EN


Idź do treści

Watershed - HELP

GlobalMapper > O Programie

Generate Watershed Command - Official GlobalMapper HELP

  • W ślad za wprowadzeniem w v. 12.00 GlobalMapper funkcji : "Generate Watershed Command" - w oficjalnym Helpie programu pojawił się materiał opisujący zastosowanie oferowanych opcji i sposób regulacji w oknach dialogowych.
  • Prezentujemy tutaj ten abstrakt, gdyż dobre zrozumienie w jaki sposób posługiwać się tą przydatną funkcją z pewnością wpłynie na zakres praktycznego je wykorzystania.

* * I

import DEM data into GlobalMapper
Generate watershed

The Generate Watershed command allows the user to perform a watershed analysis on loaded terrain data to find stream paths as well as delineate the watershed areas that drain into a given stream section. The watershed calculation uses the eight-direction pour point algorithm (D-8) to calculate the flow direction at each location, along with a bottom-up approach for determining flow direction through flat areas and a custom algorithm for automatically filling depressions in the terrain data.

When selected, the command displays the Watershed Generation Options dialog (pictured below) which allows the user to set up the watershed generation process.

The Resolution section controls the resolution at which the loaded terrain data is sampled to perform the watershed analysis. The default values should capture the full resolution of the loaded terrain data. Larger values (i.e. lower resolution) will cause the calculation to be quicker, but less detailed.
The Stream Threshold section controls how much water must flow to a particular cell before it is considered part of a "stream". Larger values will result in only more water flow areas being delineated, while smaller values will cause more minor water flows to be marked as streams. Each stream segment (i.e. the portion between and inflow and outflow point) can optionally have the area that drains directly to that stream segment marked with a watershed area. Check the Create Watershed Areas Showing Drainage to Streams option to enable creating watershed areas. terrain data sets will contain depressions in the data where flow would terminate unless allowed to fill the depression and spill into the surrounding terrain.
The
Depression Fill Depth section controls how deep of a depression will be filled before it is considered a basin and flow is allowed to terminate there. The depression fill depth value will automatically be filled in with some guess at a good value based on the range of loaded elevation values, but you might want to modify this, especially if you have relatively flat terrain with a lot of depressions. Note that it can take a while to fill particularly deep depressions. When trying to determine a a good value to use for the depression fill depth you should think about how high of an embankment or 'dam' that you might encounter that you want to allow water to fill up to the top of and pour over, or also how deep of a small pond or puddle to fill and allow spilling out of Operations at Selected Point Locations section allows you to perform additional flow and drainage network delineation based on point locations selected in the Digitizer Tool.
The
Create Watershed Areas Showing Drainage to Selected Point(s) option will calculate a drainage (watershed) area for each selected point features showing which portion of the loaded terrain drains to the immediate vicinity (i.e. within one sample of the point location) of the selected point.
The
Trace Flow from Selected Point(s) (Water Drop Analysis) option will cause a separate arrowed line to be generated starting at each selected point feature showing where a drop of water placed at that point location will flow to. The screenshot below shows a watershed created from a collection of USGS DEMs. In it you can clearly see the stream network as well as the drainage areas for each stream segment.

* * *

  • Powyższy materiał przedstawiliśmy w oryginalnym i pełnym brzmieniu. Zachęcamy do własnych eksperymentów i wypracowania własnego sposobu postępowania prowadzącego do uzyskania optymalnych efektów dla konkretnych założeń i zastosowań.
  • Przypominamy, że GlobalMapper oferuje bardzo wygodną funkcję "Capture Screen Contents to Image" - tworzącą georeferencyjne pliki zawartości ekranu. Umożliwia to nie tylko zapis zawartości ekranu kompatybilny z innym programem GIS, ale i dobrej jakości plik graficzny do zastosowania w prezentacji tematu.

* * *

  • A jeżeli już jesteśmy przy tym temacie - dobrze jest wiedzieć, że domyślne parametry "Image Sixe" - zależne są od rozdzielczości ekranu, przy której domyślnie pracujemy (bądź też, które domyślnie zostały ustawione dla naszego monitora).
  • W naszym przypadku jest to 1600 x 1200 - zaś GlobalMapper wykazał dla obrazu 1596 x 1057 pix. (nie szkodzi).
  • Załóżmy, że pracujemy w GlobalMapper nad fragmentem obrazu wyświetlanym w skali 1: 50 000.
  • - Jeżeli zastosujemy funkcję Capture Screen Contents to Image przy domyślnych parametrach (jak tutaj: 1596 x 1057 pix) - zapisany zostanie obraz w skali 1:1 / czyli 1 : 50 000
  • - Jeżeli jednak bez zmiany ZOOM, czyli nadal dla zobrazowania 1:50 000 zastosujemy podwojoną wartość Image Size ( zatem tutaj: 3192 x 2114 pix) - to obraz zostanie zapisany jako mapa w skali 1: 25 000 !!!
  • - Postępując w ten sposób . dla ustawień 4788 x 3171 pix > otrzymamy obraz w skali 1: 16 666 itd.


Jednocześnie, wzrasta jakość w szczegółach zapisanego obrazu. Metoda ta ma wiele ciekawych zastosowań praktycznych. Zachęcamy więc do własnych eksperymentów...

Zapisany obraz (zrzut ekranowy) - jest w pełni georeferencyjny, zawiera informację o bieżącym odwzorowaniu, skali a także obraz wszystkich obecnych na ekranie wektorw, w tym siatki...

* * *

GŁÓWNA | GlobalMapper | GIS / WMS / GPS | KARTOGRAFIA | FORUMs | LINKI | KONTAKT | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego