WMS-WFS - Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Idź do spisu treści

Menu główne

WMS-WFS

GIS / WMS / GPS > Serwisy WMS_WFS

Serwisy WMS - We współczesnym, coraz powszechniej GIS-ującym się świecie, serwisy WMS stają się jednym z podstawowych narzędzi operatorów GIS. Dzięki nim spod poziomu oprogramowania z zaimplementowanym tzw. "klientem WMS" można korzystać z dobrodziejstwa dotarcia do danych wektorowych i rastrowych odnoszących się do terenu, nad którym pracujemy. GlobalMapper posiada również "klienta WMS", a w nim wbudowane linki do szeregu podstawowych globalnych danych - jak dane wyskościowe SRTM dla całego globu, oraz mapy i zdjęcia satelitarne - co dla zilustrowania pokazujemy w poniższych zrzutach w jego ekranu...
Zanim zaczniemy korzystać z tej usługi, może warto zaglądnąć jeszcze (TUTAJ), a także do: NASA World Wind
klient WMS (Web Map Service ) umożliwiający dostęp do tysięcy serwerów ... i (TUTAJ
)

 • Specyfikacja WMS/WFS


*   *   *

 • 24 lutego 2010 o 21:19 PL/Eng text:

 • Hi to All Global Mapper Users,

 • /Witam Wszystkich na Forum GlobalMapper/

 • ----------------------------------------------------

 • For quite a time I was trying to import into Global Mapper any file from WFS...

 • Finally One smart and wise GIS Lady from http://gisdiary.wordpress.com/ advised me to use a way through (TXT to GML next to QGIS or GDAL to get SHP...) She was right till I've consulted my "discovery" with Mike...

 • ----------------------------------------------------

 • ... długo się nabiedziłem, a także zasięgałem rady wytrawnych GIS-owców... jak skonwerterować plik GML do SHP...

 • 1. Jest taka ścieżka przez QGIS, biblioteki GDAL i OGC plug-in...

 • 2. Zapytałem twórcę GlobalMapper, z którego korzystam - czy jest prostsza droga..?

 • Okazuje się, że JEST !

 • ****************

 • It took about 20 min. till he send me his new build...

 • NOTICE to ALL Global Mapper Users:

 • The latest GM build will automatically fix the GML file, so you should be able to load it directly with no modification.

 • Thanks,Mike Childs / Global Mapper Software LLC support@globalmapper.com

 • ****************

 • Yes it WORKS !!!, so... PLS be patient till official v.12 release, or just contect that extraordinary Technical Support that we have here.. on GlobalMapper Forum..

 • -------------------------

 • Zatem: Od dzisiaj Global Mapper obsługuje “otwarcie” plików [.GML] z UTF-8 w nagłówku…

 • Dla wszystkich korzystających z serwisów WFS – jest to wiadomość

 • “Headline News”…

 • Pozdrawiam / Ed

*   *   *

*   *   *

Możliwości "klienta WMS" wbudowanego do GlobalMapper nie kończą się na pre-definiowanych połączeniach. Istnieje możliwość łatwego zdefiniowania własnych adresów interesujących serwerów, a po nawiązaniu połączenia, sprawdzeniu zakresu oferowanych usług - mamy możliwość pobrania danych w kilku opcjach. Prezentuje to poniższy zrzut ekranowy dotyczący map topograficznych dostępnych na serwerze Geoportal.gov.pl...

*   *   *

Nie zawsze od razu znamy, czy pamiętamy współrzędne graniczne interesującego nas obszaru... Wykorzystajmy wówczas następujący przykład.
1. W zakładce: Search > Find Address / wpiszmy miejscowość znajdującą się na interesującym nas obszarze... My wpisaliśmy "Kozienice"... Po wyszukaniu adresu mamy możliwość utworzenia punktu w danej lokalizacji... Utwórzmy go.
2. Teraz przejdźmy do Download Online Imagery
, nawiążmy połączenie z wybranym serwerem WMS i wybierzmy "Current Screen Bounds" - czyli pobierz dane dla obszaru widocznego na ekranie (zawierającego naszą wybraną lokalizację)...

*   *   *

W tym miejscu moglibyśmy zakończyć tą prezentację dot. WMS, lecz mamy jeszcze dla Was "ciekawostkę"...
Otóż dane zaimportowane z serwisu WMS mogą nam posłużyć np. do bardzo dokładnej kalibracji wielopunktowej dowolnego innego rastra (mapy). Nie zawsze musimy bowiem "męczyć" się z siatką współrzędnych geograficznych (są mapy dawne, mapy bez siatki, albo też zwykłe plany, bez jakichkolwiek danych o położeniu - np. plan miasta...)
Aby zilustrować ten sposób nadawania georeferencji zrobiliśmy tak: Wykorzystaliśmy pobraną z swerisu WMS mapę okolic Kozienic, zmieniliśmy (docelowo) Projection=UTM
, oraz Datum=WGS84. Wykonaliśmy prosty zrzut ekranowy tego co tam było. Narzędzie Rectify Imagery w GlobalMapper umożliwia skalibrowanie jednej mapy na podstawie innej (Reference Image).
Aby pracować w ten sposób należy NAJPIERW
zaimportować mapę referencyjną (jako pierwszą), a następnie tą, którą będziemy kalibrowali. Ponieważ już mamy mapę odniesienia - pobraną z serwisu WMS, zaimportowaliśmy (Open Image) nasz zrzut ekranowy. Ponieważ nie posiadał on żadnych georeferencji - program zapytał - czy chcemy go kalibrować, czy też tylko otworzyć. Odpowiedzieliśmy (YES) - będziemy kalibrować. Wówczas pojawiło się okno "Image Rectifier" składające się z trzech paneli. W prawym - "Reference Images" znalazła się nasza mapa WMS, w lewym - pełny obraz naszego zrzutu ekranowego, w środkowym jego dowolnie powiększany i przesuwany fragment. Następnie wybierając charakterystyczne dla obu map punkty (pamiętajmy - punkty stałe, niezmienne, łatwe do identyfikacji na obu mapach) - pooznaczaliśmy w naszym przykładzie odpowiadające sobie skrzyżowania dróg rozłożone zarówno po obwodzie jak i w środku naszego zrzutu ekranowego... W ten sposób określiliśmy (tu 16 punktów wspólnych) analogiczne punkty obu map i utworzyliśmy z nich punkty kalibracji.
Tu mamy jeszcze uwagę: Jeżeli pobieramy z serwisu WMS mapę w skali 1:50 000, zanim nawiążemy połączenie
- ustalmy skalę naszego zobrazowania właśnie na tą wartość. W przeciwnym wypadku mapa może się nie pojawić... Podobnie - w panelu "Reference Images" - jeśli nie pojawi się mapa - pomajstrujmy z Zoom-Out, Zoom-IN, aby ją zobaczyć w prawym panelu. Dalej już proste...


*   *   *

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego